fbpx

Všechny probíhající kurzy češtiny se budou až do jejich ukončení odehrávat online.

První fáze zápisu na nové kurzy českého jazyka se uskuteční v týdnu 13. – 19. 7. 2020. Více informací o zápisu naleznete v průběhu června na této stránce.

Kurzy českého jazyka pro dospělé

Jaké kurzy nabízíme?

Nabízíme kurzy více úrovní – od začátečníků (A1) po mírně pokročilé (A2).

Standardní kurzy

Úrovně začátečníci (A1), mírně pokročilí (A2)

 • 100 vyučovacích hodin (100 x 45 minut) – trvá cca 4 měsíce
 • Témata – rodina, město, bydlení a doprava, jídlo a pití, volný čas, počasí, dovolená a  cestování, nákupy, zdraví, práce a zaměstnání.
 • Důraz na gramatiku, konverzaci a čtení s porozuměním 
 • Kontakty: Jana Januševičová: kurzy@icpraha.com; Lenka Jagošová: edu@icpraha.com

Specializované kurzy

Příprava ke zkoušce pro udělení povolení k trvalému pobytu (A1)

 • 50 vyučovacích hodin (50 x 45 minut)
 • Opakování gramatiky úrovně A1
 • Modelové testy
 • Registrace e-mailem na: kurzy@icpraha.com
 • Nejbližší kurzy budou otevřeny v září 2020.

Komu jsou kurzy určeny?

Kurzy českého jazyka jsou určeny pouze pro občany zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Žádné kurzy nejsou určeny pro žadatele o mezinárodní ochranu.

Jaké jsou podmínky účasti?

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč. Při splnění minimálně 70% docházky Vám zálohu vrátíme v plné výši.

Na kurz stejné úrovně se můžete přihlásit pouze jednou za 12 měsíců. Tutéž úroveň lze opakovat pouze jednou.

Na základě registrace, přijetí a účasti v tomto kurzu nelze žádat o povolení k pobytu za účelem studia v České republice.

Kde kurzy probíhají?

Většina kurzů probíhá v učebnách  Integračního centra Praha, na adrese Žitná 51, Praha 1. Některé kurzy pro pokročilé se mohou konat v jiných městských částech.

Jak se přihlásit na standardní kurzy?

Přihlašování probíhá ve 3 jednoduchých krocích.
POZOR: Po online zapsání do Vámi vybraného kurzu již není možná jeho změna.

1.

Osobní údaje + test

13. – 28. 1. 2020

Vyplníte své osobní a kontaktní údaje.

Vyplníte online rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny. Na základě dosaženého bodového hodnocení Vám systém nabídne v den online zápisu pouze ty kurzy, které odpovídají Vaší úrovni.

2.

Online zápis do příslušného kurzu

28. 1. 2020 | 10:00

Online zápis se spustí v konkrétní den a hodinu a běží do naplnění kapacity.

Do systému se přihlásíte pomocí svého emailu a vyberete si jeden kurz z dostupné nabídky.

POZOR: Kapacita kurzů se obvykle naplní již během několika vteřin po spuštění online zápisu.

Po úspěšném online zápisu do kurzu se Vám v registračním systému zobrazí informace „Jste přijat/a do kurz“ Uvidíte také veškeré informace o kurzu (den, čas a místo konání, datum zahájení a předpokládané datum zakončení).

3.

Dokončení registrace

Po připsání motivační zálohy ve výši 2000 kč obdržíte potvrzení o zaplacení. Na první lekci dojde k ověření a kontrole Vašich osobních dokladů.

POZOR: Pro účast v kurzu je nutné splnit všechny výše zmíněné kroky registrace.

Ostatní organizace, které poskytují kurzy českého jazyka:

Kurzy českého jazyka pro děti

od 6 do 15 let

Registrace do kurzů českého jazyka pro děti na jaro 2020 je možná prostřednictvím online formuláře na této stránce (viz níže).

Jaké kurzy nabízíme a komu jsou určeny?

 • Nabízíme 2 typy kurzů: letní intenzivní kurzy pro děti začátečníky a odpolední kurzy pro mírně pokročilé
 • Kurzy pro děti začátečníky probíhají vždy v červenci/srpnu a pro mírně pokročilé děti během školního roku.
 • Jsou určeny pouze mladším 15 let ze zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Odpolední kurzy češtiny pro mírně pokročilé děti

 • skupiny rozdělené podle věku dětí (6 – 15 let)
 • 50 vyučovacích hodin
 • odpolední výuka 2 x týdně 1,5 hodiny
 • konají se vždy v zimním i letním semestru

Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti začátečníky

 • skupiny rozdělené podle věku dětí (6 – 15 let)
 • 50 vyučovacích hodin
 • dopolední/odpolední výuka 5 x týdně 3 hodiny
 • konají se vždy v červenci nebo v srpnu

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Registrace prostřednictvím online formuláře na této stránce.
 • Kurzům předchází setkání, jehož cílem je posouzení jazykové úrovně dítěte. Účast na něm je povinná.
 • Kurzy pro děti jsou zdarma.

Kde kurzy probíhají?

Kurzy probíhají na adrese Integrační centrum Praha, Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1.