fbpx

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Kapacita kurzů na období září – prosinec 2020 je naplněna.

Registrace na nové kurzy bude otevřena v lednu 2021. Pokud chcete být o registraci včas infomormováni, přihlaste se k našemu newsletteru.

Kurzy českého jazyka pro dospělé

Jaké kurzy nabízíme?

Nabízíme kurzy více úrovní – od začátečníků (A1) po mírně pokročilé (A2).

Standardní kurzy

Úrovně začátečníci (A1), mírně pokročilí (A2)

 • 100 vyučovacích hodin (100 x 45 minut) – trvá cca 4 měsíce
 • Témata – rodina, město, bydlení a doprava, jídlo a pití, volný čas, počasí, dovolená a  cestování, nákupy, zdraví, práce a zaměstnání.
 • Důraz na gramatiku, konverzaci a čtení s porozuměním 
 • Kontakty: Jana Januševičová: kurzy@icpraha.com; Eva Šenkýřová: edu@icpraha.com

Specializované kurzy

Příprava ke zkoušce pro udělení povolení k trvalému pobytu (A1)

 • 50 vyučovacích hodin (50 x 45 minut)
 • Opakování gramatiky úrovně A1
 • Modelové testy
 • Registrace e-mailem na: kurzy@icpraha.com
 • Nejbližší kurzy budou otevřeny v září 2020.

Komu jsou kurzy určeny?

Kurzy českého jazyka jsou určeny pouze pro občany zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Žádné kurzy nejsou určeny pro žadatele o mezinárodní ochranu.

Jaké jsou podmínky účasti?

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč. Při splnění minimálně 70% docházky Vám zálohu vrátíme v plné výši.

Na kurz stejné úrovně se můžete přihlásit pouze jednou za 12 měsíců. Tutéž úroveň lze opakovat pouze jednou.

Na základě registrace, přijetí a účasti v tomto kurzu nelze žádat o povolení k pobytu za účelem studia v České republice.

Kde kurzy probíhají?

Většina kurzů probíhá v učebnách  Integračního centra Praha, na adrese Žitná 51, Praha 1. Některé kurzy se mohou konat v jiných městských částech.

Jak se přihlásit na standardní kurzy?

Přihlašování probíhá ve 3 níže uvedených krocích.
POZOR: Pro účast v kurzu je nutné splnit všechny kroky zápisu.

1.

Registrace do systému

13. – 19. 7. 2020

Pomocí zeleného tlačítka níže otevřete online systém zápisu na kurzy českého jazyka.

Vyplníte své osobní údaje a rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny.

Na základě dosaženého bodového hodnocení v testu Vám systém nabídne rozvrh kurzů, které odpovídají Vaší jazykové úrovni. Z těchto kurzů si vyberete pouze jeden, ke kterému se zapíšete jako zájemce. 

Vámi zvolený kurz můžete měnit do 19. 7. do 23:59 hod. V den losování již změna není možná.

2.

Losování

20. – 21. 7 . 2020

Systém náhodně vylosuje ke každému kurzu 15 účastníků a 10 náhradníků ze seznamu zájemců. 

O výsledcích losování budete informováni emailem 22. 7. 

V případě, že budete vylosováni, obdržíte emailem také informace o platbě motivační zálohy.

3.

Platba motivační zálohy a účast na první lekci

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč.

V případě, že budete vylosováni, se Vám v systému zobrazí platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) a termín, do kdy má být tato motivační záloha zaplacena. Při platbě nezapomeňte uvést svůj unikátní variabilní symbol.

Po připsání motivační zálohy obdržíte potvrzení o zaplacení.

Při splnění minimálně 70% docházky Vám záloha bude vrácena.

Zápis do kurzu je úspěšně dokončen účastí na první lekci, kde dojde k ověření a kontrole Vašich platných osobních dokladů (biometrická karta, pas atd.)

Ostatní organizace, které poskytují kurzy českého jazyka:

Kurzy českého jazyka pro děti

od 6 do 15 let

Registrace do kurzů českého jazyka pro děti na jaro 2020 je možná prostřednictvím online formuláře na této stránce (viz níže).

Jaké kurzy nabízíme a komu jsou určeny?

 • Nabízíme 2 typy kurzů: letní intenzivní kurzy pro děti začátečníky a odpolední kurzy pro mírně pokročilé
 • Kurzy pro děti začátečníky probíhají vždy v červenci/srpnu a pro mírně pokročilé děti během školního roku.
 • Jsou určeny pouze mladším 15 let ze zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Odpolední kurzy češtiny pro mírně pokročilé děti

 • skupiny rozdělené podle věku dětí (6 – 15 let)
 • 50 vyučovacích hodin
 • odpolední výuka 2 x týdně 1,5 hodiny
 • konají se vždy v zimním i letním semestru

Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti začátečníky

 • skupiny rozdělené podle věku dětí (6 – 15 let)
 • 50 vyučovacích hodin
 • dopolední/odpolední výuka 5 x týdně 3 hodiny
 • konají se vždy v červenci nebo v srpnu

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Registrace prostřednictvím online formuláře na této stránce.
 • Kurzům předchází setkání, jehož cílem je posouzení jazykové úrovně dítěte. Účast na něm je povinná.
 • Kurzy pro děti jsou zdarma.

Kde kurzy probíhají?

Kurzy probíhají na adrese Integrační centrum Praha, Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1.