Kapacita všech podzimních kurzů českého jazyka je aktuálně naplněna. Registrace na nové standardní kurzy bude spuštěna v únoru 2023. Registrace na nové konverzační kurzy a přípravné kurzy ke zkoušce k trvalému pobytu bude spuštěna v březnu 2023. Více informací najdete níže. Pokud chcete být o spuštění registrace informováni e-mailem, přihlaste se k našemu newsletteru.

Komu jsou kurzy určeny?

Kurzy českého jazyka jsou primárně určeny pro občany zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Žádné kurzy nejsou určeny pro žadatele o mezinárodní ochranu.

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč. Při splnění minimálně 70% docházky Vám zálohu vrátíme v plné výši.
 • Nelze se opakovaně přihlásit na kurz téže úrovně. 
 • Na základě registrace, přijetí a účasti v tomto kurzu nelze žádat o povolení k pobytu za účelem studia v České republice.
 • Tyto kurzy nejsou akreditovány Úřadem práce jako rekvalifikační program.

Lektorky a lektoři českého jazyka v ICP

Kurzy českého jazyka by nebylo možné realizovat bez našeho skvělého lektorského týmu. Zajímá vás, kdo bude vaší lektorkou či lektorem? Klikněte na tlačítko níže a seznamte se s některými z nich.

Jaké kurzy nabízíme?

Standardní kurzy prezenční

 • úrovně A1 a A2
 • 100 vyučovacích hodin

Standardní kurzy online

 • úrovně A1 a A2
 • 100 vyučovacích hodin

Přípravné kurzy ke zkoušce k trvalému pobytu

 • úroveň A2
 • 50 vyučovacích hodin

Konverzační kurz

 • úroveň A2/B1
 • 50 vyučovacích hodin

Do července 2023 organizujeme dětské kurzy pouze ve spolupráci s vybranými základními školami. Tyto kurzy nejsou otevřené k registraci. Pro informace o dětských kurzech plánovaných v druhé polovině roku 2023 prosím sledujte náš web.

Jaké kurzy nabízíme a komu jsou určeny?

 • Nabízíme letní intenzivní kurz, který je určen pouze dětem mladším 15 let ze zemí mimo EU, které mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Jaké kurzy nabízíme a komu jsou určeny?

 • Nabízíme letní intenzivní kurz, který je určen pouze dětem mladším 15 let ze zemí mimo EU, které mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Registrace prostřednictvím zeleného tlačítka níže na této stránce.
 • Kurzům předchází setkání, jehož cílem je posouzení jazykové úrovně dítěte. Účast na něm je povinná.
 • Kurzy pro děti jsou zdarma.

Kde kurzy probíhají?

Kurzy probíhají v externích učebnách mimo centrálu ICP.

Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti začátečníky

 • skupina rozdělená podle věku dětí (6-9 let, 9-12 let, nebo 12-15 let)
 • vždy otevíráme kurz pouze pro jednu věkovou skupinu (informace o věkové skupině aktuálně otevíraného kurzu naleznete v registračním formuláři)
 • 50 vyučovacích hodin
 • dopolední/odpolední výuka 5 x týdně 3 hodiny
 • konají se vždy v červenci nebo v srpnu