Zaslání finančního příspěvku

Finanční příspěvky budou použity na zajištění provozu organizace směrem ke klientům a rozšíření našeho vybavení pro klienty, jako je nákup knih, učebnic apod.

Číslo bankovního účtu:
2014530028/6000

© 2018 ICP | Integrační centrum Praha o.p.s. je neziskovou organizací působící v oblasti integrace cizinců na území hl. m. Prahy.