fbpx

Síťování

Regionální poradní platforma

Integrační centrum Praha se jako realizátor, iniciátor a koordinátor integračních opatření v rámci hl. m. Prahy snaží vytvářet prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců na lokální úrovni. Zároveň vytváří jedinečný prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců v hl. m. Praze – Regionální poradní platformu (RPP).

RPP je místem pro vzájemné sdílení zkušeností, prezentaci zajímavých projektů a odborných výzkumů.

Členové RPP se podíleli na tvorbě první koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014–2017), její aktualizace platné pro období 2018–2021 a na přípravě navazujících Akčních plánů.

Jak probíhá spolupráce s městskými částmi?

Nejčastěji spolupracujeme se samosprávami městských částí (starostové, radní, zastupitelé), zaměstnanci úřadů městských částí či dalších institucí (knihovny, školy, nemocnice, neziskové organizace).

Spolupráci s městskými částmi má na starosti Specialistka integrace na městských částech, která zároveň propojuje všechny aktéry integrace, předává know-how i příklady dobré praxe, provádí monitoring situace v Praze a vytváří strategické materiály pro odbornou veřejnost.

Specialistka integrace na městských částech:
Kateřina Jará – sitovani@icpraha.com

Kdo se může platformy zúčastnit?

Kdokoliv, kdo má zájem problematiku integrace a chce podílet na dění v této oblasti. Pravidelně se ho účastní zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací.

Kdy a kde platforma probíhá?

Příští setkání:
23. 6. 2020 – 13:00 – 16:00 | Sál architektů v budově Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1.
Téma: SWOT analýza integrace cizinců v Praze

Následující sekání v roce  2020: 8. 9. | 10. 11.

Setkání se obvykle konají v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy – Jungmannova 35/29, Praha 1 (Škodův palác) ve 2. patře (místnost č. 201).

Pro více informací kontaktujte metodickou vedoucí Ancu Covrigovou: a.covrigova@icpraha.com.

Zápisy ze všech proběhlých setkání a finální verze pražské koncepce včetně akčních plánů jsou ke stažení zde.