fbpx

Síťování

Regionální poradní platforma

Integrační centrum Praha se jako realizátor, iniciátor a koordinátor integračních opatření v rámci hl. m. Prahy snaží vytvářet prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců na lokální úrovni. Zároveň vytváří jedinečný prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců v hl. m. Praze – Regionální poradní platformu (RPP).

RPP je místem pro vzájemné sdílení zkušeností, prezentaci zajímavých projektů a odborných výzkumů.

Členové RPP se podíleli na tvorbě první koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014–2017), její aktualizace platné pro období 2018–2021 a na přípravě navazujících Akčních plánů.

Jak probíhá spolupráce s městskými částmi?

Nejčastěji spolupracujeme se samosprávami městských částí (starostové, radní, zastupitelé), zaměstnanci úřadů městských částí či dalších institucí (knihovny, školy, nemocnice, neziskové organizace).

Spolupráci s městskými částmi má na starosti Specialistka integrace na městských částech, která zároveň propojuje všechny aktéry integrace, předává know-how i příklady dobré praxe, provádí monitoring situace v Praze a vytváří strategické materiály pro odbornou veřejnost.

Specialistka síťování:
Kateřina Jará – sitovani@icpraha.com

Kdo se může platformy zúčastnit?

Kdokoliv, kdo má zájem problematiku integrace a chce podílet na dění v této oblasti. Pravidelně se ho účastní zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací.

Kdy a kde platforma probíhá?

Příští setkání:
10. 6. 2021 – 13:00 – 15:30 | Online
Téma: Vzdělávání dětí s OMJ

Pro více informací kontaktujte Ancu Covrigovou: a.covrigova@icpraha.com.

Zápisy ze všech proběhlých setkání a finální verze pražské koncepce včetně akčních plánů jsou ke stažení zde.