fbpx

Partneři

InBáze, o.s. se věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány v komunitním centru InBáze v Praze a komunitním centru Rakovice v Jihočeském kraji.

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. pomáhá uprchlíkům a cizincům v Česku, bezplatně poskytuje právní a sociální pomoc svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro veřejnost i své klienty, aktivně se zapojuje do prosazování lidských práv cizinců a uprchlíků a ovlivňování azylové a migrační politiky v ČR a EU.

Poradna pro integraci, o.s. je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1998 poskytuje cizincům podporu při jejich integraci do české společnosti. Cizincům nabízí komplexní služby a podporu, které zahrnují sociální a právní poradenství, sociálně aktivizační služby – výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a další.

Sdružení pro integraci a migraci o.s. je lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům bez ohledu na pobytový status žijícím na území ČR.

Partnerské městské části

Sponzoři a spolupracující firmy

Mediální partneři

Spolupracující organizace

Spolupracující vzdělávací instituce