fbpx

Hệ thống đăng ký các khóa học tiếng Séc mới sẽ được mở vào ngày vào tháng 1 năm 2022. Nếu bạn muốn được thông tin qua e-mail về việc mở hệ thống đăng ký, hãy đăng ký nhận newsletter của chúng tôi.

Khoá học dành cho ai?

Khoá học tiếng Séc chủ yếu dành cho công dân các nước thứ ba không thuộc EU có cư trú hợp pháp tại lãnh thổ Cộng hoà Séc trên 90 ngày. Từ 1/2021 mỗi kỳ học chúng tôi cũng sẽ cung cấp một khoá học cho công dân EU.

Không có bất kỳ khoá học nào dành cho người xin bảo trợ quốc tế.

Điều kiện tham dự gồm những gì?

 • Trước khi khoá học bắt đầu, Bạn sẽ trả 2000 Kč tiền đặt cọc động lực. Khi tham dự tối thiểu 70% khoá học, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ khoản đặt cọc.
 • Không thể đăng ký lặp lại vào khoá học cho cùng trình độ.
 • Không thể đệ đơn xin cư trú với mục đích học tập ở Cộng hoà Séc dựa trên cơ sở đăng ký, nhận học và tham dự vào khoá học này.

Chúng tôi cung cấp cho người lớn những khoá học nào?

Khoá học tiêu chuẩn dạy trực tiếp

 • trình độ A1 và A2
 • 100 tiết học

Khoá học tiêu chuẩn online

 • trình độ A2
 • 100 tiết học

Khoá học chuẩn bị cho kỳ thi vĩnh trú

 • trình độ A2
 • 50 tiết học

Khoá học hội thoại

 • trình độ A2/B1
 • 50 tiết học

Chúng tôi cung cấp những khoá học nào và cho ai?

 • Chúng tôi cung cấp khoá học hè tăng cường chỉ dành cho trẻ em dưới 15 tuổi từ các nước không thuộc EU có cư trú hợp pháp tại lãnh thổ CH Séc trên 90 ngày.

Điều kiện tham dự gồm những gì?

 • Đăng ký thông qua nút xanh lá dưới đây ở trang này.
 • Trước khoá học là buổi gặp mặt đánh giá trình độ ngôn ngữ của trẻ. Việc tham dự là bắt buộc.
 • Khoá học cho trẻ em hoàn toàn miễn phí.

Khoá học tổ chức ở đâu?

Khoá học diễn ra trong lớp học riêng nằm ngoại trụ sở chính của ICP.

Khoá học tiếng Séc tăng cường cho trẻ em

 • nhóm học phân bổ theo độ tuổi (6-9 tuổi, 9-12 tuổi, hoặc 12-15 tuổi)
 • chúng tôi chỉ luôn mở khoá học cho một nhóm độ tuổi (thông tin về nhóm tuổi của khoá học hiện tại sẽ mở có thể tìm thấy ở mẫu đơn đăng ký)
 • 50 tiết học
 • học sáng/chiều, mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi 3 tiếng
 • luôn diễn ra vào tháng 7 hoặc 8