Standardní kurzy pro neslovansky mluvící

Kurzy probíhají v prezenční i online formě

● Online kurzy probíhají v aplikaci Zoom (doporučujeme stáhnout si aplikaci a seznámit se s jejím používáním před začátkem kurzu)
● Z každé lekce bude pořízen videozáznam, který slouží výhradně pro potřeby realizace aktivity projektu Integrační centrum Praha X
● Studenti obdrží před první lekcí kurzu email s přihlašovacími údaji na Zoom
● Prezenční kurzy probíhají v učebnách Integračního centra Praha na adrese Žitná 51, některé kurzy mohou probíhat v jiných městských částech

Informace o kurzech:

Standardní kurzy otevíráme ve čtyřech úrovních: A1.1, A1.2, A2.1 a A2.2

úrovně A1 jsou určeny pro úplné začátečníky, kteří nemají žádné znalosti češtiny (nikdy se česky neučili), a také pro studenty, kteří mají velmi základní znalosti češtiny (např. studenti, kteří absolvovali jen pár lekcí a znají základní každodenní fráze)

úrovně A2 jsou určeny pro mírně pokročilé studenty, kteří již absolvovali kurz A1 (v ICP či jakékoliv jiné organizaci nebo jazykové škole)

 • Kurzy jsou určeny pro studenty starší 15 let
 • Kurzy otevíráme dvakrát ročně
 • Každý kurz navštěvuje cca 15 studentů
 • Celkem 75 vyučovacích hodin (75 x 45 min)
 • 1 lekce = 2 vyučovací hodiny (2 x 45 min)
 • 2 lekce za týden
 • Celkem 38 lekcí – zhruba 19 týdnů
 • Každý kurz bude používat platformu Google Classroom pro sdílení doplňkových materiálů
 • Registrace na kurzy probíhá pouze přes online registrační systém (více info a nejbližší termín viz níže)
 • Rozvrh kurzů (prezenčních i online kurzů) pro jednotlivé jazykové úrovně najdete v registračním systému během registračního týdne.
 • Každý student platí motivační zálohu 2000,- Kč, která mu bude na konci kurzu vrácena, pokud splní alespoň 70% docházky a úspěšně napíše závěrečný test
 • Nelze opakovaně absolvovat kurz stejné úrovně
 • Lekce probíhají v češtině

Lektorský tým

Používané učebnice:

● úroveň A1.1: Čeština expres 1
● úroveň A1.2: Čeština expres 2
● úroveň A2.2: Čeština expres 3
● úroveň A2.2: Čeština expres 4

Učebnice si studenti pořizují sami, doporučujeme pořídit si učebnici až po první lekci kurzu

Jak se přihlásit na kurz?

Přihlašování probíhá ve 3 níže uvedených krocích.

1.

Registrace do systému

16. – 22. 9. 2024

Pomocí zeleného tlačítka níže otevřete online systém zápisu na kurzy českého jazyka.

Vyplníte své osobní údaje a rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny. Pokud jste se do systému již dříve registroval/a, pouze se přihlašte pod svými přihlašovacími údaji a vyplňte test.

Na základě dosaženého bodového hodnocení v testu Vám systém nabídne rozvrh kurzů, které odpovídají Vaší jazykové úrovni. Z těchto kurzů si vyberete pouze jeden, ke kterému se zapíšete jako zájemce. 

Vámi zvolený kurz můžete měnit do 22. 9. do 23:59 hod. V den losování již změna není možná.

2.

Losování

23. – 24. 9. 2024.

Systém náhodně vylosuje ke každému kurzu 15 účastníků a 10 náhradníků ze seznamu zájemců. 

Výsledky losování uvidíte v registračním systému po přihlášení 25. 9. Výsledky losování budou dostupné pouze v registračním systému, nezapomeňte se do něj proto v tento den přihlásit.

V případě, že budete vylosováni, uvidíte v registračním systému také údaje k platbě motivační zálohy.

3.

Platba motivační zálohy a kontrola dokladů

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč.

V případě, že budete vylosováni, se Vám v systému zobrazí platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) a termín, do kdy má být tato motivační záloha zaplacena. Při platbě nezapomeňte uvést svůj unikátní variabilní symbol.

Po připsání motivační zálohy obdržíte potvrzení o zaplacení.

Při splnění minimálně 70% docházky a úspěšného napsání závěrečného testu Vám záloha bude vrácena.

Zápis do kurzu je úspěšně dokončen ověřením a kontrolou Vašich platných osobních dokladů (biometrická karta, pas atd.)