fbpx

Konverzační kurzy

V případě nepříznivé epidemiologické situace budou všechny standardní kurzy probíhat online! 

 • Online kurzy probíhají v aplikaci Zoom (doporučujeme stáhnout si aplikaci a seznámit se s jejím používáním před začátkem kurzu)
 • Z každé lekce bude pořízen videozáznam, který slouží výhradně pro potřeby realizace aktivity projektu AMIF/28/03.
 • Před začátkem kurzu proběhne se všemi studenty osobní setkání, na kterém dojde ke kontrole a ověření platných dokladů (biometrická karta, pas, průkaz o povolení k pobytu atd.) a podpisu nezbytných dokumentů – účast na něm je povinná
 • Studenti obdrží před první lekcí kurzu email s přihlašovacími údaji na Zoom

Informace o kurzech:

 • Konverzační kurz je určen pro studenty, kteří již mají určitou znalost češtiny a chtějí si procvičit mluvený jazyk.
 • Kurzy otevíráme dvakrát ročně vždy v březnu a v září
 • Každý semestr probíhají dva konverzační kurzy
 • Kurz je určen pro studenty na úrovni A2/B1
 • Kurz je určen pro studenty starší 15 let
 • Zhruba 15 studentů ve skupině
 • Kurz je určen pro všechny studenty bez ohledu na jazykový původ (mix
 • slovansky i neslovansky mluvících)
 • Celkem 50 vyučovacích hodin (50 x 45 minut)
 • 1 lekce – 2 vyučovací hodiny (90 minut)
 • 2 lekce za týden
 • Celkem 13 týdnů výuky
 • 25 konverzačních témat, mix témat vyskytujících se v certifikovaných zkouškách a témat aktuálních (např.: rodina, bydlení a byt, ochrana životního prostředí atp). V sylabu je vyhrazeno několik lekcí, na jejichž tématu se lektor domluví se skupinou přímo (témata “na přání”)
 • V kurzu se pracuje s materiály připravenými lektorkou/rem (není třeba učebnice)
 • Před zahájením kurzu proběhne tzv. rozřazovací hodina, v rámci níž lektor/ka vybere dle úrovně homogenní skupinu studentů (viz níže). Účast je povinná
 • Kurz probíhá v učebně Integračního centra Praha na adrese Žitná 51, Praha 1 (za nepříznivé epidemiologické situace online)
 • Každý kurz bude používat platformu Google Classroom pro sdílení doplňkových materiálů
 • Každý student platí motivační zálohu 2000,- Kč, která mu bude na konci kurzu vrácena, pokud splní alespoň 70% docházky
 • Kurz nelze absolvovat opakovaně
 • Lekce probíhají v češtině

Jak se přihlásit na kurz?

Přihlašování probíhá ve 3 níže uvedených krocích.

1.

Registrace do systému

 30. 8 – 5. 9. 2021

Pomocí zeleného tlačítka níže otevřete online systém zápisu na kurzy českého jazyka.

Vyplníte své osobní údaje a rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny.

Pokud jste se do systému již dříve registroval/a, pouze se přihlašte pod svými přihlašovacími údaji a vyplňte test.

Na základě dosaženého bodového hodnocení v testu Vám systém nabídne rozvrh kurzů. Z těchto kurzů si vyberete pouze jeden, ke kterému se zapíšete jako zájemce.

Vámi zvolený kurz můžete měnit do 5. 9. do 23:59 hod. Poté již změna není možná.

2.

Rozřazovací hodina

8. 9. 2021

Ze zaregistrovaných zájemců bude vybráno 20, kteří budou e-mailem pozvání k účasti na rozřazovací hodině, kde lektor/ka kurzu vybere homogenní skupinu studentů. Účast na schůzce je povinná.

Na této hodině také dojde k ověření a kontrole Vašich platných osobních dokladů (biometrická karta, pas atd.).

Výsledky rozřazovací hodiny uvidíte v registračním systému po přihlášení 10. 9. 2021. Obdržíte také email potvrzující výsledek. 

V případě, že budete vybráni, obdržíte e-mailem také informace o platbě motivační zálohy.

3.

Platba motivační zálohy a účast na první lekci

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč.

V případě, že budete vybráni, se Vám v systému zobrazí platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) a termín, do kdy má být tato motivační záloha zaplacena. Při platbě nezapomeňte uvést svůj unikátní variabilní symbol.

Po připsání motivační zálohy obdržíte potvrzení o zaplacení.

Při splnění minimálně 70% docházky Vám záloha bude vrácena.

Zápis do kurzu je úspěšně dokončen účastí na první lekci a podepsáním Dohody o účasti na kurzu.