Dáme Vám vědět o nových seminářích, workshopech a akcích jednou měsíčně

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování služeb a zasílání informací o aktivitách Integračního centra Praha, o.p.s., IČ: 242 28 320, se sídlem Žítná 1574/51, 110 00, Praha 1, zapsanému v rejstříku obecně prospěšných společnosti vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 885. Tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat písemně na e-mailové adrese centrum@icpraha.com, v informačním centru nebo na pobočkách.

OPEN DOORS ICP: Oslavte s námi 12 let

16. 3. 2024

Na Výlet s ICP: Jarním Polabím do Poděbrad (CZ)

23. 3. 2024

Ukliďme Park Jezerka / Let’s clean the Jezerka Park (CZ/ENG)

6. 4. 2024

Popovídejme si
česky (CZ)

EVERY 2nd MONDAY

Безкоштовний розмовний клуб
в ІЦП (UKR)

EVERY TUESDAY

Čeština zábavně – hry pro rodiče s dětmi 3 – 6 let (CZ)

EVERY TUESDAY

Klubík pro rodiče s dětmi (CZ)

EVERY WEDNESDAY

Konverzační klub češtiny (CZ)

EVERY THURSDAY

English
Theatre club (EN)

EVERY SATURDAY

Anglický konverzační klub (EN)

SATURDAY (2x a month)