fbpx

Poradenství

Odborníci na poradenství pomáhají při řešení různých situací v životě, se kterými si nevíte rady nebo si jen potřebujete ověřit, že postupujete správně (příklady najdete níže).

Naše kvalitní poradenství vychází z dlouholetých zkušeností. Snažíme se Vám naše služby co nejvíce ušít na míru. Veškeré služby jsou po celou dobu zdarma! Neváhejte nás proto kontaktovat!

Jak to funguje?

Nejlepší cesta, jak se můžete objednat, je telefonicky. Můžete zavolat na jednu z našich poboček nebo našim interkulturním pracovníkům (pokud se nedomluvíte česky nebo anglicky).

 • Stručně s Vámi probereme Vaši konkrétní situaci a hned se domluvíme na termínu konzultace s vhodným odborníkem – právníkem nebo sociálním pracovníkem.
 • Konzultace trvá přibližně jednu hodinu. V případě potřeby Vás rádi objednáme na další konzultaci.
 • Poradenství poskytujeme pouze osobně.
 • Na konzultaci si s sebou vždy přineste svůj průkaz totožnosti (cestovní pas, povolení k pobytu).
  Pokud nemluvíte dobře česky, rádi Vám zajistíme bezplatné tlumočení.

S čím nejčastěji radíme na právním poradenství?

 • prodloužení pobytu, změny účelu pobytu, žádost o pobyt a odvolání
 • sloučení rodiny
 • žádost o státní občanství
 • kontrola dokumentů a pomoc s porozuměním oficiálních dokumentů především z Ministerstva vnitra ČR
 • základní konzultace ohledně smluv (nájemních, pracovních atd.)
 • poskytujeme také základní poradenství v oblastech: uzavírání a zánik manželství, pomoc při diskriminaci, ověřování dokumentů apod.

S čím nejčastěji radíme na odborném sociálním poradenství?

 • hledání mateřských, základních a středních škol a komunikace s nimi
 • uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)
 • hledání lékaře, informace o zdravotním pojištění
 • poradenství ohledně manželství, narození, úmrtí
 • asistence při hledání bydlení
 • asistence při hledání práce a při vyplňování formulářů a životopisů
 • možnost doprovodů na úřady a odborná pomoc při komunikaci s úřady
 • základní poradenství ohledně důchodů a sociálních dávek

Poslání registrované sociální služby

Posláním registrované sociální služby je prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytovat klientům užitečné informace a pomáhat řešit záležitosti spojené s procesem integrace, a to od počáteční orientace v novém prostředí a zvládání jazykových bariér přes řešení tíživých životních situací až po jejich plnohodnotné začlenění do společnosti.

Odborné sociální poradenství Integračního centra Praha je registrovanou sociální službou, která je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb.

Co neděláme?

 • Nekonzultujeme po e-mailu a telefonicky
 • Nezastupujeme u soudu
 • Neposkytujeme poradenství v otázkách komerčního charakteru (koupě nemovitosti, automobilu, založení s.r.o. apod.)
 • Neposkytujeme daňové poradentství