fbpx

Poradenství

Odborníci na poradenství pomáhají při řešení různých situací v životě, se kterými si nevíte rady nebo si jen potřebujete ověřit, že postupujete správně (příklady najdete níže).

Naše kvalitní poradenství vychází z dlouholetých zkušeností. Snažíme se Vám naše služby co nejvíce ušít na míru. Veškeré služby jsou po celou dobu zdarma! Neváhejte nás proto kontaktovat:

+420 252 543 846

Jak to funguje?

Nejlepší cesta, jak se můžete objednat, je telefonicky. Můžete zavolat na jednu z našich poboček nebo našim interkulturním pracovníkům (pokud se nedomluvíte česky nebo anglicky).

 • Stručně s Vámi probereme Vaši konkrétní situaci a hned se domluvíme na termínu konzultace s vhodným odborníkem – právníkem nebo sociálním pracovníkem.
 • Konzultace trvá přibližně jednu hodinu. V případě potřeby Vás rádi objednáme na další konzultaci.
 • Poradenství poskytujeme pouze osobně.
 • Na konzultaci si s sebou vždy přineste svůj průkaz totožnosti (cestovní pas, povolení k pobytu).
  Pokud nemluvíte dobře česky, rádi Vám zajistíme bezplatné tlumočení.

S čím nejčastěji radíme na právním poradenství?

 • prodloužení pobytu, změny účelu pobytu, žádost o pobyt a odvolání
 • sloučení rodiny
 • žádost o státní občanství
 • kontrola dokumentů a pomoc s porozuměním oficiálních dokumentů především z Ministerstva vnitra ČR
 • základní konzultace ohledně smluv (nájemních, pracovních atd.)
 • poskytujeme také základní poradenství v oblastech: uzavírání a zánik manželství, pomoc při diskriminaci, ověřování dokumentů apod.

S čím nejčastěji radíme na odborném sociálním poradenství?

 • hledání mateřských, základních a středních škol a komunikace s nimi
 • uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)
 • hledání lékaře, informace o zdravotním pojištění
 • poradenství ohledně manželství, narození, úmrtí
 • asistence při hledání bydlení
 • asistence při hledání práce a při vyplňování formulářů a životopisů
 • možnost doprovodů na úřady a odborná pomoc při komunikaci s úřady
 • základní poradenství ohledně důchodů a sociálních dávek

Poslání registrované sociální služby

Posláním registrované sociální služby je prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytovat klientům užitečné informace a pomáhat řešit záležitosti spojené s procesem integrace, a to od počáteční orientace v novém prostředí a zvládání jazykových bariér přes řešení tíživých životních situací až po jejich plnohodnotné začlenění do společnosti.

Odborné sociální poradenství Integračního centra Praha je registrovanou sociální službou, která je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb.

Co neděláme?

 • Nekonzultujeme po e-mailu a telefonicky
 • Nezastupujeme u soudu
 • Neposkytujeme poradenství v otázkách komerčního charakteru (koupě nemovitosti, automobilu, založení s.r.o. apod.)
 • Neposkytujeme daňové poradentství