Přípravné kurzy ke zkoušce k trvalému pobytu

Kurzy probíhají v prezenční i online formě 

 • Online kurzy probíhají v aplikaci Zoom (doporučujeme stáhnout si aplikaci a seznámit se s jejím používáním před začátkem kurzu)
 • Z každé lekce bude pořízen videozáznam, který slouží výhradně pro potřeby realizace aktivity projektu Integrační centrum Praha X
 • Před začátkem kurzu proběhne se všemi studenty osobní setkání, na kterém dojde ke kontrole a ověření platných dokladů (biometrická karta, pas, průkaz o povolení k pobytu atd.) a podpisu nezbytných dokumentů – účast na něm je povinná
 • Studenti obdrží před první lekcí kurzu email s přihlašovacími údaji na Zoom

Informace o kurzech:

 • Kurz je určen pro studenty, kteří již mají základní znalost českého jazyka a v blízké době se chystají skládat zkoušku pro účely udělení trvalého pobytu na území ČR.
 • Kurzy otevíráme dvakrát ročně
 • Kurz není určen pro studenty s nulovou znalostí českého jazyka!
 • Každý semestr probíhají dva přípravné kurzy TP
 • 15 studentů ve skupině
 • Kurz je určen pro studenty starší 15 let
 • Kurz je určen určen pro všechny studenty bez ohledu na jazykový původ (mix slovansky i neslovansky mluvících)
 • Celkem 50 vyučovacích hodin (50 x 45 minut)
 • 1 lekce = 2 až 4 vyučovací hodiny ((2 – 4 x 45 min))
 • 1-2 lekce za týden
 • Celkem 13 týdnů výuky
 • Obsahem kurzu je nácvik 4 řečových dovedností na úrovni A2 (čtení s porozuměním, psaní s porozuměním, poslech s porozuměním a mluvení) v rozsahu, který vyžaduje zkouška k udělení povolení k trvalému pobytu
 • V kurzu se používají vzorové testy k přípravě ke zkoušce a vlastní materiály lektorky (není třeba učebnice)
 • Prezenční kurzy probíhají v učebnách Integračního centra Praha na adrese Žitná 51, některé kurzy mohou probíhat v jiných městských částech. Online kurzy probíhají na platformě Zoom
 • Každý kurz bude používat platformu Google Classroom pro sdílení doplňkových materiálů
 • Registrace na kurzy probíhá pouze přes online registrační systém (více info a nejbližší
  termín viz níže)
 •  Rozvrh kurzů (prezenčních i online kurzů) pro jednotlivé jazykové úrovně najdete v
  registračním systému během registračního týdne.
 • Každý student platí motivační zálohu 2000 Kč, která mu bude na konci kurzu vrácena,
  pokud splní alespoň 70% docházky
 • Kurz nelze absolvovat opakovaně
 •  Lekce probíhají v češtině

Jak se přihlásit na kurz?

Přihlašování probíhá ve 3 níže uvedených krocích.

1.

Registrace do systému

11. – 17. 11. 2024

Pomocí zeleného tlačítka níže otevřete online systém zápisu na kurzy českého jazyka.

Vyplníte své osobní údaje a rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny.

Pokud jste se do systému již dříve registroval/a, pouze se přihlaste pod svými přihlašovacími údaji a vyplňte test.

Na základě dosaženého bodového hodnocení v testu Vám systém nabídne rozvrh kurzů. Z těchto kurzů si vyberete pouze jeden, ke kterému se zapíšete jako zájemce.

Vámi zvolený kurz můžete měnit do 17. 11. do 23:59 hod. V den losování již změna není možná.

2.

Losování

18. 11. 2024

Systém náhodně vylosuje ke každému kurzu 15 účastníků a 10 náhradníků ze seznamu zájemců.

Výsledky losování uvidíte v registračním systému po přihlášení 20. 11. 2024. Výsledky losování budou dostupné pouze v registračním systému, nezapomeňte se do něj proto v tento den přihlásit.

V případě, že budete vylosováni, uvidíte v registračním systému také údaje k platbě motivační zálohy.

3.

Platba motivační zálohy a kontrola dokladů

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč.

V případě, že budete vylosováni, se Vám v systému zobrazí platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) a termín, do kdy má být tato motivační záloha zaplacena. Při platbě nezapomeňte uvést svůj unikátní variabilní symbol.

Po připsání motivační zálohy obdržíte potvrzení o zaplacení.

Při splnění minimálně 70% docházky Vám záloha bude vrácena.

Zápis do kurzu je úspěšně dokončen ověřením a kontrolou Vašich platných osobních dokladů (biometrická karta, pas atd.)