Standardní kurzy pro slovansky mluvící

Kurzy probíhají v prezenční i online formě

● Online kurzy probíhají v aplikaci Zoom (doporučujeme stáhnout si aplikaci a seznámit se s jejím používáním před začátkem kurzu)
● Z každé lekce bude pořízen videozáznam, který slouží výhradně pro potřeby realizace aktivity projektu Integrační centrum Praha X
● Studenti obdrží před první lekcí kurzu email s přihlašovacími údaji na Zoom
● Prezenční kurzy probíhají v učebnách Integračního centra Praha na adrese Žitná 51, některé kurzy mohou probíhat v jiných městských částech

Informace o kurzech:

Standardní kurzy otevíráme pro úrovně A1 a A2.

úroveň A1 je určena pro úplné začátečníky, kteří nemají žádné znalosti češtiny (nikdy se česky neučili), a také pro studenty, kteří mají velmi základní znalosti češtiny (např. studenti, kteří absolvovali jen pár lekcí a znají základní každodenní fráze)

úroveň A2 je určena pro mírně pokročilé studenty, kteří již absolvovali kurz A1 (v ICP či jakékoliv jiné organizaci nebo jazykové škole)

 • Pro studenty starší 15 let
 • Kurzy otevíráme dvakrát ročně
 • 15 studentů ve skupině
 • Celkem 100 vyučovacích hodin (100 x 45 min)
 • 1 lekce = 3 vyučovací hodiny (2 h 15 min)
 • 2 lekce za týden
 • Celkem 34 lekcí – zhruba 17 týdnů
 • Každý kurz bude používat platformu Google Classroom pro sdílení doplňkových materiálů
 •  Registrace na kurzy probíhá pouze přes online registrační systém (více info a nejbližší
  termín viz níže)
 • Rozvrh kurzů (prezenčních i online kurzů) pro jednotlivé jazykové úrovně najdete v
  registračním systému během registračního týdne.
 • Každý student platí motivační zálohu 2000 Kč, která mu bude na konci kurzu vrácena, pokud splní alespoň 70% docházky a úspěšně napíše závěrečný test
 • Nelze opakovaně absolvovat kurz stejné úrovně
 • Lekce probíhají v češtině

Lektorský tým

Používané učebnice:

● úrovně A1: Česky krok za krokem 1
● úrovně A2: Česky krok za krokem 1

Učebnice si studenti pořizují sami, doporučujeme pořídit si učebnici až po první lekci kurzu.

Jak se přihlásit na kurz?

Přihlašování probíhá ve 3 níže uvedených krocích.

1.

Registrace do systému

26. 2. – 3. 3. 2024

Pomocí zeleného tlačítka níže otevřete online systém zápisu na kurzy českého jazyka.

Vyplníte své osobní údaje a rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny. Pokud jste se do systému již dříve registroval/a, pouze se přihlašte pod svými přihlašovacími údaji a vyplňte test.

Na základě dosaženého bodového hodnocení v testu Vám systém nabídne rozvrh kurzů, které odpovídají Vaší jazykové úrovni. Z těchto kurzů si vyberete pouze jeden, ke kterému se zapíšete jako zájemce.

Pozor! Systém Vám nabídne rozvrh prezenčních i online kurzů, dejte pozor, abyste se zapsali správně k online kurzu.

Vámi zvolený kurz můžete měnit do 3. 3. do 23:59 hod. V den losování již změna není možná.

2.

Losování

4. – 5. 3. 2024

Systém náhodně vylosuje ke každému kurzu 15 účastníků a 10 náhradníků ze seznamu zájemců.

Výsledky losování uvidíte v registračním systému po přihlášení 6. 3. 2024. Obdržíte také email, potvrzující výsledek. 

V případě, že budete vylosováni, obdržíte emailem také informace o platbě motivační zálohy.

3.

Platba motivační zálohy a účast na první lekci

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč.

V případě, že budete vylosováni, se Vám v systému zobrazí platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) a termín, do kdy má být tato motivační záloha zaplacena. Při platbě nezapomeňte uvést svůj unikátní variabilní symbol.

Po připsání motivační zálohy obdržíte potvrzení o zaplacení.

Při splnění minimálně 70% docházky a úspěšného napsání závěrečného testu Vám záloha bude vrácena.

Zápis do kurzu je úspěšně dokončen účastí na první lekci, kde dojde k ověření a kontrole Vašich platných osobních dokladů (biometrická karta, pas atd.)