Jak být dobrým sousedem?

7 pravidel, která stojí za to dodržovat

Ať už žijete v rodinném domě, v bytě nebo na koleji, existují pravidla, která byste měli znát a dodržovat. Díky tomu si udržíte se sousedy dobré vztahy, předejdete různým problémům a vyhnete se nepříjemné atmosféře po cestě výtahem či při náhodném setkání na ulici. Zapůjčení nářadí či ingrediencí k přípravě večeře, pohlídání dětí nebo převzetí zásilky – i pro takové případy se hodí, když vás vaši sousedé mají rádi. Co pro to tedy můžete udělat? Podívejte se na naše tipy :-)

1. Respektujte noční klid

V České republice je stanovený noční klid od 22:00 do 6:00 hod. V této době byste neměli ve svém bytě pouštět nahlas hudbu a hlasité spotřebiče, provádět stavební práce či provozovat jakékoliv jiné hlučné činnosti, které by mohly rušit vaše sousedy. Pokud čekáte večerní návštěvu, která by se mohla protáhnout do ranních hodin nebo plánujete rekonstrukci, měli byste o tom své sousedy informovat, aby nevznikly zbytečné neshody.

2. Dodržujte domovní řád

Každý bytový dům má svůj domovní řád, ve kterém jsou sepsána pravidla, která by všichni obyvatelé domu měli dodržovat. Tato pravidla se týkají například zamykání hlavních dveří, požárních pokynů či úklidu společných prostor. Domovní řád bývá k dispozici na domovní nástěnce nebo u správce objektu.

3. Zdravte své sousedy

Tuto informaci jsme vám sdělovali už mnohokrát a je tu zase – Češi se rádi zdraví a nepozdravení považují za výraz neúcty. Pokud potkáte svého souseda – ať už je to na ulici, na domovním schodišti nebo ve výtahu – vždy ho zřetelně pozdravte a k pozdravu ideálně přidejte i úsměv :-).

4. Třiďte odpad

Určitě jste si v okolí svého bydliště kromě klasickým černých popelnic všimli i barevných kontejnerů. Do nich patří odpad, který lze dále recyklovat – plasty, papír, sklo, plechovky, nápojové kartony aj. Díky třídění odpadu pomůžete životnímu prostředí a uvolníte místo v černých popelnicích na směsný odpad, které nebudou přeplněné a nebudou se muset vyvážet tak často. O třídění odpadu jsme sepsali samostatný článek, který najdete ZDE.

5. Uklízejte po svých pejscích

Každý z nás už někdy šlápl do psího výkalu. Není to nic příjemného, že? Páchnoucí hnědé hromádky před domem navíc nevypadají příliš vzhledně. Pokud máte psího mazlíčka, zkuste na to myslet a jeho hovínko vždy seberte do pytlíku a vyhoďte do nejbližší popelnice. Na ulicích často narazíte na speciální stojany s volně dostupnými sáčky právě pro tyto účely.

6. Choďte na domovní schůze

Domovní schůze jsou určeny vlastníkům bytů. Jsou skvělou příležitostí, jak se setkat se svými sousedy a aktivně se zapojit do rozhodování o budoucnosti domu, ve kterém se váš byt nachází. Na schůzích se řeší záležitosti jako je vyúčtování energií, opravy, využití společných prostor apod. Domovní schůze obvykle několikrát do roka svolává správce domu a dozvíte se o nich na domovní nástěnce či jiném viditelném místě v domě.

7. Zajímejte se o dění ve své lokalitě

Měli byste dobře znát městskou část, ve které žijete a sledovat lokální aktuality. Skvělým nástrojem pro to jsou magazíny městských částí, které vám zdarma chodí do schránky. V nich najdete informace o plánovaných kulturních akcích, výstavbách či opravách silnic a s tím souvisejících výlukách MHD. Kromě toho, že budete sami v obraze, budete mít navíc skvělá témata na konverzaci se svými sousedy :-) Více informací o sledování lokálního dění jsme pro vás sepsali do článku ZDE.