Hledání práce v ČR

Odborné poradenství v kostce #1

V tomto článku jsme pro vás připravili základní informace o hledání práce v České republice.

Článek je určen cizincům, pocházejícím ze zemí mimo Evropskou Unii, kteří mají v ČR alespoň dlouhodobé vízum.

Jak si v ČR hledat práci?

Než si v Česku začnete hledat práci, ujistěte se, zda máte či nemáte volný vstup na trh práce. Proč? Postup hledání práce se totiž liší. Níže vám vysvětlíme, jak.

A) Cizinci s volným vstupem na trh práce


Co znamená volný vstup na trh práce?

Cizinci s volným vstupem na trh práce nepotřebují pracovní povolení.

Kdo má volný vstup na trh práce?

Volný vstup na trh práce mají například tyto skupiny cizinců:

 • Studenti vysokých škol v prezenční formě studia
 • Studenti jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
 • Absolventi vysokých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
 • Cizinci s trvalým pobytem na území ČR a někteří jejich rodinní příslušníci
 • Cizinci s přechodným pobytem rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska
 • Osoby s uznanou mezinárodní ochranou (azyl, doplňková ochrana)

Jak si hledat práci s volným vstupem na trh práce?

Pokud máte volný vstup na trh práce, můžete si zaměstnání hledat stejným způsobem jako čeští občané.

Doporučujeme využít zejména portály www.jobs.cz či www.prace.cz, kde najdete širokou nabídku volných pracovních míst.

Můžete také využít centrální databázi volných pracovních míst, kterou spravují úřady práce: https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr

B) Cizinci bez volného vstupu na trh práce


Co znamená, když nemám volný vstup na trh práce?

Cizinci, kteří nemají volný vstup na trh práce, potřebují pracovní povolení.

Kdo nemá volný vstup na trh práce?

 • Studenti s dlouhodobým vízem za účelem „ostatní“, kteří studují neakreditované studijní programy či jazykové kurzy.
 • Držitelé duální zaměstnanecké karty nebo modré karty.
 • Držitelé dlouhodobého pobytu za účelem podnikání.
 • Držitelé dlouhodobého víza za účelem “rodinným”.
 • Další skupiny cizinců

Jak si jako cizinec bez volného vstupu na trh práce mohu hledat zaměstnání?

Pokud nemáte volný vstup na trh práce, musíte si vybírat pracovní místa pouze z centrální databáze volných pracovních míst na úřadu práce: https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr.

Pozor: pozice je nutné filtrovat podle toho, zda jsou k dispozici pro cizince. V levém sloupci vyberete „Souhlas se zaměstnáním cizinců“ a zaškrtnete odpovídající možnost. Pokud nejste držitel zaměstnanecké karty, modré karty ani azylant, zvolíte první možnost „Pro cizince“.

Pokud si najdete zaměstnavatele, který v databázi není uveden, musí o tom daný zaměstnavatel informovat úřad práce, který následně tuto pracovní pozici do databáze zařadí. Teprve ve chvíli, kdy pozice není do uplynutí stanovené lhůty obsazena osobou s volným vstupem na trh práce, se na ní jako osoba bez volného vstupu na trh práce můžete hlásit.

Jak získat pracovní povolení?

Poté, co budete přijati na vybranou pracovní pozici, si zažádáte o pracovní povolení. Pracovní povolení vydávají krajské pobočky úřadů práce: https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky.

Pokud jste držitelem duální zaměstnanecké karty nebo modré karty, pracovní povolení je již součástí vašeho pobytu. To znamená, že si nemusíte vyřizovat zvlášť pracovní povolení na krajské pobočce úřadě práce. Držitelé zaměstnaneckých a modrých karet mají pobytové oprávnění spojeno s jednou konkrétní pozicí, na které jim ministerstvo vnitra povolilo pracovat. V případě, že by tito cizinci chtěli zaměstnání změnit, je nezbytné tyto změny formálním způsobem ohlásit a v naprosté většině případů vyčkat na kladné stanovisko ministerstva vnitra. 

Životopis a motivační dopis – jak na to?

Pokud máte o některou z inzerovaných pracovních pozic zájem, očekává se, že potenciálnímu zaměstnavateli zašlete svůj životopis a motivační dopis. On se podle toho poté rozhodne, zda se s vámi bude chtít setkat.

Do životopisu byste měli napsat zejména své pracovní a studijní zkušenosti a znalost cizích jazyků. Nemělo by samozřejmě chybět vaše jméno a příjmení a kontakt na vás.

V případě, že máte vysokoškolské vzdělání a hledáte si práci v oboru, nebo je vzdělání podmínkou pro přijetí na požadovanou pozici, je dobré mít uznaný vysokoškolský diplom. O tom, jak si jej nechat uznat, vám povíme v příštím článku.

Kromě životopisu byste měli sepsat ke každé pozici napsat speciální motivační dopis, ve kterém vysvětlíte, proč máte o danou práci zájem a proč právě vy jste ten nejlepší kandidát.

Životopis i motivační dopis doporučujeme sepsat českém jazyce. Výjimkou můžou být zahraniční společnosti, které někdy životopis požadují v angličtině či jiném jazyce.

Nevíte si rady? V rámci našeho poradenství vám s životopisem i motivačním dopisem můžeme pomoci! Stačí se objednat na tel.: +420 252 543 846.

Máte další otázky?

Každá situace je samozřejmě individuální, proto vždy doporučujeme návštěvu v naší organizaci, kde se vašim otázkám můžeme podrobně věnovat. Zavolejte na tel. +420 252 543 846 a objednejte se na konzultaci.

Rádi bychom vás upozornili, že všechny informace jsou platné vydání článku. Je možné, že se mohou za nějaký čas změnit. Aktuálnost informací si můžete ověřit na osobní schůzce.

Na toto téma jsme pro vás připravili také krátké video. Podívejte se!