Medailonky

Alen Kovačević

výkonný ředitel

Alen pochází z Bosny
a Hercegoviny, odkud v devadesátých letech emigroval s rodinou kvůli válce a od té doby se pro něj domovem stalo hlavní město Česka. Je absolventem Metropolitní univerzity Praha, oboru Mezinárodní vztahy
a evropská studia. 

V roce 2012 se podílel na založení Integračního centra praha (ICP), kde nejprve zastával vedoucí pozici projektového manažera. Za posledních 12 let se tak v rámci činnosti ICP zásadním způsobem zapojuje do realizace největších projektů na poli integrace. Úspěšně vede výkonné multikulturní týmy
a podporuje jejich profesní rozvoj. Od 1. července 2023 zastává pozici ředitele ICP.

V životě vychází ze zásady, že způsob jakým komunikujeme s ostatními i sami se sebou v konečném důsledku určuje kvalitu našeho života: „Vzájemnou interakci a spolupráci vidím jako klíč k osobnímu i celospolečenskému úspěchu.”

Hovoří česky, anglicky, chorvatsky, srbsky a bosensky.

Alena můžete sledovat také na jeho LinkedIn profilu.

E-mail: a.kovacevic@icpraha.com 

Mobil: +420 775 553 898

Jekaterina Gazukina

koordinátorka workshopů pro školy

Jekaterina pochází z Ukrajiny, odkud emigrovala s rodinou ve školním věku. Vystudovala ukrajinistiku a obor tlumočnictví
a překladatelství (čeština-ruština) na FF UK
. V Česku žiji od svých jedenácti let. Moc dobře si pamatuji, jaké to bylo nastoupit do páté třídy české základky. Za to, že jsem byla kolektivem poměrně rychle přijata a nemusela jsem se potýkat s předsudky, vděčím z velké části proaktivnímu přístupu pedagogů. Jsem ráda, že se nyní můžu podílet na tom, aby se o tématu mluvilo a studenti si měli možnost hravou formou vyzkoušet a pochopit různé situace, které se pojí s integrací.” 

 „Jak už název napovídá, mám na starosti vzdělávání majority z řad mládeže. V rámci mé aktivity vznikly dva typy workshopů — Příšerky v hlavě a IDENTiTY—, které do českých škol přináší téma jak pracovat s předsudky, umět si ověřovat informace a také základy mediální gramotnosti.” 

Mluví česky, anglicky, ukrajinsky
a rusky.

E-mail: j.gazukina@icpraha.com 

Mobil: +420 775 509 732

Veronika D´Evereux

právnička

Veronika pochází z Moravské Třebové, na právnické fakultě v Bratislavě vystudovala
magisterský obor právo a právní věda, na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
doktorský program v oboru mezinárodní právo veřejné (Ph.D.) a studium zakončila
rigorózním řízením (JUDr.) v témže oboru v Praze a také na právnické fakultě v Trnavě.
V Integračním centru Praha působí od roku 2019 na pozici právník a poskytuje
poradenství v oblasti cizineckého práva
a správního řízení souvisejícího s pobytem
cizinců na území České republiky. Je také lektorkou kurzů socio kulturní orientace na
téma sloučení rodiny, změny zaměstnání a trvalého pobytu.
Kromě právní praxe má úzký
a kladný vztah k akademické činnosti a výzkumu
v různých oblastech mezinárodního práva veřejného se zaměřením na otázky izraelsko
palestinského konfliktu.

V minulosti jsem žila v zahraničí
a díky tomu mám osobní zkušenost s řešením
komplikací spojených s vízem, neznalostí tamní právní úpravy,
s jazykovou bariérou
a s tím souvisejícím znevýhodněním na trhu práce. Bylo velmi těžké vypořádat se
s nedostatkem pomoci v procesu integrace v cizí zemi
a s přístupem majority k
migrantům. Když na konzultaci potkávám ženy, které nyní prožívají takřka stejnou
situaci, v níž jsem před deseti lety sama byla, potvrzuje se mi,
že se vše děje z určitého
důvodu. Proto jsem velmi ráda,
že nyní mohu potřebnou pomoc poskytovat a následně
sdílet radost s našimi klienty, když se jim podaří dosáhnout toho, co si přáli získat.

Veroniku můžete sledovat také na jejím LinkedIn profilu.

Hovoří česky, anglicky a částečně německy.

Email: pravnik14@icpraha.com