Třídění odpadu

Víte, co kam vyhodit?

Víte, co udělat s prázdným kartonem od mléka, víčkem od jogurtu nebo obalem od zubní pasty? V České republice je běžné odpad třídit. Nevytříděný odpad končí na skládkách, čímž zabraňujeme jeho dalšímu využití a zbytečně znečišťujeme planetu. Poradíme vám, jak na to!

Základní vodítko pro třídění odpadu je následující: plast patří do žlutých kontejnerů, papír do modrých, bílé sklo do bílých a barevné sklo do zelených. Ve svém okolí můžete dále najít kontejner na nápojové kartony, na kovový odpad a elektroodpad. Vždy je vhodné věnovat pozornost označení na obalech, které nám, napoví, kam bychom je měli vyhodit. Přehled kódů odpadů spolu s návodem, kam patří, naleznete například ZDE.

Materiály, které jsou určeny k třídění, jsou dále zpracovávány. Zpracovaný plastový odpad se může využívat ve stavebnictví či jako palivo v teplárnách a cementárnách, z vytříděného papíru může vzniknout nový papír či palivo, ze skla nové sklo apod.

Na rostlinný odpad je vhodné využívat kompost či hnědý kontejner na bio odpad. Rostlinný odpad se sice může sám rozložit, ale zabraňuje mu v tom igelitový pytel, do kterého odpadky zpravidla vkládáme. Navíc v kontejneru na směsný odpad zabírá nadbytečné místo.

Více o třídění odpadu je k dispozici například na webu www.trideniodpadu.cz. Tento web je pouze v češtině. V případě zájmu se můžete obrátit na naše interkulturní pracovníky, kteří vám základní požadované informace mohou předat ve vašem jazyce.

Máte pocit, že pečlivým tříděním odpadu děláte pro životní prostředí maximum? Kdepak. Třídění odpadu je pouze špička ledovce. Je nutné zaměřit se na jádro problému, kterým je PRODUKCE odpadu. O tom si ale povíme zase příště .