Hledání zaměstnání přes Úřad práce 

Chcete k hledání práce v České republice využít Úřad práce? V tomto článku vám poradíme, na co máte nárok, jak byste měli postupovat a na co byste si měli dát pozor.

1. Registrace na Úřadu práce

Existují dvě možnosti, jak se na Úřadu práce můžete registrovat – buď jako “uchazeč” o zaměstnání, nebo jako “zájemce” o zaměstnání. Níže si vysvětlíme, jaký je v těchto pojmech rozdíl.

A. Uchazeč o zaměstnání

Tento typ evidence je otevřen pro cizince s trvalým pobytem, azylem, doplňkovou nebo dočasnou ochranou a dále pro občany EU a jejich rodinné příslušníky. Během doby, kdy vás Úřad práce eviduje jako “uchazeče o zaměstnání”, za Vás zdravotní pojištění platí stát. Pokud kromě toho doložíte, že jste byl/a během posledních dvou let alespoň jeden rok zaměstnán/a, získáte také podporu v nezaměstnanosti.
Pozor: Občané EU mají zdravotní pojištění hrazené státem pouze tehdy, když současně pobírají podporu v nezaměstnanosti.

K registraci do evidence uchazečů o zaměstnání budete potřebovat:

  • Průkaz o povolení k pobytu
  • Vyplněnou žádost o zprostředkování zaměstnání (česká verze, ukrajinská verze)
  • Vyplněnou žádost o podporu v nezaměstnanosti (pokud na ní máte nárok)

Pokud jste během posledních dvou let byl/a zaměstnán/a, budete muset předložit také níže uvedené dokumenty od všech vašich zaměstnavatelů za uplynulé dva roky:

Během prvotní evidence úředník zpracuje Vaši žádost, poučí vás o právech a povinnostech uchazeče a stanoví první termín schůzky s vaším kontaktním pracovníkem.

B. Zájemce o zaměstnání

Bez ohledu na svůj typ pobytu se můžete na Úřadu práce registrovat jako “zájemce o zaměstnání”. Touto registrací Vám nevzniká nárok na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem ani podporu v nezaměstnanosti, ale máte nárok na poradenské služby Úřadu práce a zejména na rekvalifikační kurzy (viz bod 3). K registraci stačí předložit povolení k pobytu a vyplnit krátký formulář

Pokud potřebujete pomoci s vyplněním formulářů, objednejte se na naše bezplatné sociální poradenství.

2. Pravidelné schůzky

Ukažte svou iniciativu

Hlavním účelem registrace v evidenci Úřadu práce je co nejdříve najít práci. Pomohou vám v tom pravidelné schůzky, na které budete na Úřad práce docházet. Zpočátku budete mít prostor hledat si práci samostatně, ale vždy budete dotázáni, co máte nového a jak při hledání práce postupujete. Ukažte úředníkům svou iniciativu a přineste jim svůj životopis, nostrifikovaný diplom, nebo seznam firem, které jste od poslední schůzky oslovili, nebo jste u nich měli pohovor. Tyto schůzky jsou velmi důležité, pokud totiž na schůzku bez omluvy nepřijdete, budete z evidence vyřazeni.

Náš tip: Práci si můžete hledat nejen na stránkách MSPV, ale i na pracovních portálech www.prace.cz, www.jobs.cz, expats.cz/jobs nebo www.workania.eu.

Základem je komunikace

Již během první schůzky s kontaktním pracovníkem se domluvte na pravidlech a způsobu komunikace – zda preferujete komunikaci přes e-mail, telefonicky či osobně. Pokud ještě nemluvíte dostatečně česky, zvolte komunikaci přes e-mail a vždy používejte Google Translate nebo překladač Deepl.com, který podporuje češtinu. Nezapomeňte do e-mailu vždy napsat oslovení a na konci textu se podepište.

O pomoc s tlumočením během schůzky můžete požádat naše interkulturní pracovníky. Na schůzku můžete přijít i bez tlumočníka. V některých případech to může vyvolat nepříznivou reakci, nemělo by však mít zásadní vliv na vaší situace (např. by nemělo vézt k vyřazení z evidenci). Pokud se rozhodnete jít touto cestou, snažte na schůzku připravit, sepište si přes překladač, jak jste v hledání práce postupoval/a a jak plánujete pokračovat, abyste doložil/a svou proaktivitu.

Pro snadné dorozumění s úředníky si můžete stáhnout naši komunikační kartu, která obsahuje nejčastější fráze, které můžete na úřadu slyšet a taky fráze, které můžete použít vy.

Doporučenky jsou závazné

Když se vám ani po delší době nedaří najít práci, úředníci Úřádu práce vám dají doporučení, které firmy máte kontaktovat. Tyto doporučenky jsou závazné a vy se musíte s firmou do 3 pracovních dní spojit (osobně nebo e-mailem). Pokud tak neučiníte (a nemáte k tomu závažný důvod), budete z evidence vyřazeni až na dobu 6 měsíců a ztratíte tak nárok na úhradu veřejného zdravotního pojištění (t.j. musíte si ho platit sami). V případě, že Vás zaměstnavatel odmítne, přineste na Úřad práce co nejdříve doporučenku s jeho podpisem.

Omlouvejte absenci včas

Absence na pravidelných schůzkách je možná jen ze závažných důvodů (nemoc, úraz, náhlá cesta do zahraničí atp.). Pokud víte, že na schůzku nebudete moci dorazit, informujte o tom Vašeho kontaktního pracovníka předem a domluvte se s ním na náhradním termínu. V případě nemoci je potřeba tuto skutečnost oznámit do 3 kalendářních dnů a následně nejpozději do 8 kalendářních dnů doložit potvrzení od lékaře o pracovní neschopnosti.

Přivýdělky

Cílem registrace je najít si stabilní práci, a proto není možné si během registrace přivydělávat jako živnostník nebo na dohodu o provedení práce. Jedinou výjimku představuje dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo zkrácený pracovní úvazek. Váš maximální možný výdělek v roce 2023 však nemůže překročit polovinu minimální mzdy, t.j. 8650 Kč hrubého. Když danou částku překročíte, budete z evidence vyřazení.

3. Rekvalifikační kurzy

Během registrace máte možnost získat nové dovedností nebo si doplnit vzdělání, a to formou rekvalifikačních kurzů. Tyto kurzy nabízí kromě Úřadu práce také různé organizace, které na to mají akreditaci. Když si takto akreditovaný kurz najdete, musíte minimálně 30 dní před jeho začátkem přinést na Úřad práce vyplněný formulář (česká verze, ukrajinská verze) s odůvodněním, proč chcete kurz absolvovat. Když Vám bude kurz schválen a vy ho úspěšně absolvujete, Úřad práce za vás jeho cenu plně zaplatí. V rámci rekvalifikace můžete absolvovat kurzů více, a to až do výše 50 tisíc Kč během tří let. Základní přehled rekvalifikačních kurzů naleznete zde či zde

V rámci rekvalifikace můžete absolvovat také (intenzivní) kurz českého jazyka. V Praze ho nabízí například Obchodní akademie a to pro začátečníky i pokročilé! 

Obecná doporučení

  1. Dělejte si fotky dokumentů, které podepisujete. Nikdy nepodepisujte to, čemu nerozumíte. 
  2. Pamatujte, že veškeré podstatné změny, jako je např. nová adresa, telefonní číslo, nalezení práce či odjezd z ČR na delší dobu je nutné hlásit Úřadu práce do 8 kalendářních dnů. 
  3. Úřad práce často posílá výzvy písemně. Mějte proto svou poštovní schránku označenou jménem a nezapomínejte ji pravidelně kontrolovat. Pokud však máte zřízenou datovou schránku, budete korespondenci od Úřadu práce dostávat pouze tam, nikdy ne do poštovní schránky.

Máte další otázky?

Pokud tento článek nezodpověděl vše, co vás zajímá, neváhejte využít naše bezplatné sociální poradenství. Stačí se předem telefonicky objednat na tel.: +420 252 543 846.