Prodloužení dočasné ochrany a víz strpění udělených v souvislosti s válkou na Ukrajině

V tomto článku zjistíte, jak postupovat při prodloužení dočasné ochrany a dalších typů víz udělených v roce 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině

Pokud máte v České republice standardní povolení k pobytu (např. zaměstnaneckou kartu), informace v tomto článku se Vás netýkají a při prodlužování pobytového oprávnění postupujte tak, jako doposud, resp. podle běžných pravidel podle typu vašeho pobytu.  

V každém případě platí, že pokud si nevíte rady, můžete se objednat na naše bezplatné právní poradenství, kde svou situaci proberete s právníkem a ten Vám doporučí, jak při prodloužení Vašeho pobytového oprávnění postupovat. 

1. Typy pobytů, které můžete mít, pokud v ČR pobýváte v souvislosti s válkou na Ukrajině

Pokud jste v roce 2022 museli kvůli válce na Ukrajině přijet do České republiky nebo jste se ocitli v situaci, že jste se nemohli na Ukrajinu vrátit a neměli jste v té době jiný druh pobytového oprávnění, je pravděpodobné, že jste získali buď dočasnou ochranu, speciální vízum nebo Vám bylo uděleno vízum nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území (dále budeme používat termín „vízum strpění“). Níže vám vysvětlíme, jak zjistit, který z těchto typů pobytu máte a co to pro vás znamená.

1) Dočasná ochrana

března 2022 nabyl účinnosti tzv. Lex Ukrajina, čímž došlo ke spuštění institutu dočasné ochrany. Dočasnou ochranu od tohoto data získávali ukrajinští občané, kteří na území ČR začali přicházet jako váleční uprchlíci z Ukrajiny a také občané jiných států mimo EU, pokud byli blízkými rodinnými příslušníky občanů Ukrajiny a spolu s nimi prchali z Ukrajiny.

Jak poznáte, že máte dočasnou ochranu?

Dočasná ochrana může mít tři typy rozlišovacích kódů: D/DO/667 (= občan Ukrajiny),  DO/668 (= rodinný příslušník občana Ukrajiny, který je držitelem dočasné ochrany) a D/DO/669 (= dočasná ochrana z důvodů hodných zřetele). Dočasná ochrana byla vyznačována formou vízových štítků do cestovních dokladů. Pokud jste cestovní doklad neměli, byla vám vystavena Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo policií tzv. hraniční průvodka (papírový doklad malého formátu). 

Pokud jste držitelem/držitelkou dočasné ochrany, vaše pobytové oprávnění vyprší 31. března 2023. Pokud chcete i nadále pobývat v ČR, musíte si dočasnou ochranu prodloužit. Návod najdete níže.

2) Speciální vízum

invaze na Ukrajinu od 24. února 2022, tedy ještě před spuštěním institutu dočasné ochrany. Speciální víza byla v tomto období udělována ukrajinským občanům, kteří na území ČR začali přicházet jako váleční uprchlíci z Ukrajiny a také občanům jiných států mimo EU, pokud byli blízkými rodinnými příslušníky občanů Ukrajiny a spolu s nimi prchali z Ukrajiny.

Pozor: Do 21. 3. 2022, kdy vešel v platnost tzv. Lex Ukrajina, bylo speciální vízum označováno jako vízum strpění. Zda máte speciální vízum nebo vízum strpění, si prosím ověřte podle rozlišovacího kódu.

Jak poznáte, že máte speciální vízum?

Speciální víza mají rozlišovací kód D/VS/U a byla vyznačována formou vízových štítků do cestovních dokladů. Pokud jste cestovní doklad neměli, byla vám vystavena Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo policií tzv. hraniční průvodka (papírový doklad malého formátu).

Pokud jste držitelem/držitelkou speciálního víza, jste považován/a za držitele/ku dočasné ochrany, která vyprší 31. března 2023. Pokud chcete i nadále pobývat v ČR, musíte si dočasnou ochranu prodloužit. Návod najdete níže.

3) Vízum strpění

Vízum strpění se nejčastěji týká ukrajinských občanů, kteří v době vypuknutí války na Ukrajině, tedy již před 24. únorem 2022 pobývali v ČR a vlivem situace si nemohli vízum prodloužit a zároveň se nemohli vrátit do své země. 

Pozor: Do 21. 3. 2022, kdy vešel v platnost tzv. Lex Ukrajina, bylo speciální vízum označováno jako vízum strpění. Zda máte speciální vízum nebo vízum strpění, si prosím ověřte podle rozlišovacího kódu.

Jak poznáte, že máte vízum strpění?

Vízum strpění má rozlišovací kód D/VS/91, od roku 2023 pak D/SD/91. Tato víza byla vyznačována formou vízových štítků do cestovních dokladů.

Pokud jste držitelem/držitelkou víza strpění vydaného po 24. únoru 2022, není potřeba podávat žádost o jeho prodloužení. Vízum se Vám automaticky prodlouží do 31. 3. 2024. To znamená, že i když je na vízovém štítku uveden den platnosti, který již uplynul, vaše vízum je nadále platné. Pokud však plánujete z ČR vycestovat, doporučujeme vám nechat si do cestovního dokladu vyznačit nový vízový štítek s kódem D/SD/91 – viz pasáž “Jak postupovat při prodloužení uvedených typů pobytu” níže. V případě, že nejste občanem Ukrajiny nebo nejste rodinným příslušníkem občana Ukrajiny, si prosím ověřte, zda se na Vás automatické prodloužení víza strpění vztahuje. Rádi vám s tím pomůžeme na našem právním poradenství nebo se obraťte přímo na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

2. Jak postupovat při prodloužení uvedených typů pobytu?

Nejprve si prosím podle výše uvedených instrukcí ověřte, kterým typem pobytového oprávnění disponujete. Poté můžete následovat kroky, které jsme pro vás sepsali níže.

A) Prodloužení pobytu v případě dočasné ochrany (včetně speciálního víza)

Prodloužení dočasné ochrany probíhá ve 2 fázích:

1. Online registrace

Nejdříve se budete registrovat přes elektronický registrační systém, který je dostupný od 30. ledna 2022. Než se budete registrovat, doporučujeme vám prostudovat si podrobný návod, který najdete pod tlačítkem níže. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online, za osoby mladší 18 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce

Co budete k registraci potřebovat?

 • E-mailovou adresu – na jeden e-mail lze registrovat pouze jednu dospělou osobu a případně děti mladší 18 let, za které je daná osoba zodpovědná
 • Vaše osobní údaje jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního pasu nebo číslo vízového lístku a místo vašeho hlášeného pobytu v České republice.
 • Údaje o osobě mladší 18 let, pokud žádáte o prodloužení dočasné ochrany pro ni – v případě, že žádáte o prodloužení dočasné ochrany pro osobu mladší 18 let, musíte uvést adresu a název školy či školky, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné docházky a případně také doložení vazby, jakou s dítětem máte. Osoba mladší 18 let, která je na území České republiky bez zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, je ze zákona zastoupena orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Jaký je další postup?

 1. Při online registraci si vyberete termín a místo osobního setkání na pracovišti Ministerstva vnitra.
 2. Po ukončení online registrace obdržíte na e-mail potvrzení o registraci. Zkontrolujte proto svou e-mailovou schránku a potvrzení si bezpečně uložte nebo vytiskněte.
 3. Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023. Budete mít tak dostatek času se dostavit v předem stanovený termín na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR (OAMP) za účelem vyznačení vízového štítku. Pokud byste do vyznačení vízového štítku potřebovali prokázat, že máte dočasnou ochranu prodlouženou do 30. září 2023, můžete použít potvrzení o registraci, které Vám přišlo e-mailem. To se může hodit např. pro jednání se zaměstnavatelem. České úřady však budou o prodloužení vaší dočasné ochrany automaticky informovány po úspěšné online registraci prostřednictvím informačních systémů státní správy. 

Pozor: Na provedení online registrace máte čas do 31. března 2023. V případě, že do konce března registraci neprovedete, dočasná ochrana vám zanikne (v takovém případě budete moci podat opakovanou žádost o dočasnou ochranu).  

2. Osobní návštěva OAMP

V termínu, který jste si zvolili během online registrace, se osobně dostavíte na pracoviště OAMP, kde vám do vašeho dokladu bude vyznačen nový vízový štítek. Na pracoviště si s sebou přineste:

 • potvrzení o registraci, které jste obdrželi e-mailem
 • platný cestovní doklad, pokud jste jeho držiteli, případně jiný doklad, jímž prokážete svou totožnost, pokud platný cestovní doklad nemáte
 • doklad o ubytování (nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování nebo pokud jste požádali o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a místo hlášeného pobytu se nezměnilo),
 • dokumenty dokazující, že jste oprávněni zastupovat osobu mladší 18 let, pokud jednáte jejím jménem. Za osoby mladší 18 let může provést registraci k prodloužení dočasné ochrany pouze jejich zletilý, oprávněný zástupce. Pokud tedy zastupujete nezletilou osobu, včetně vlastních dětí, musíte prokázat vazbu, která vás k tomu opravňuje. Za tímto účelem mohou být použity různé dokumenty v závislosti na tom, koho zastupujete. Způsoby, jakými je možné prokázat konkrétní vazbu včetně vzorů příslušných dokumentů naleznete ZDE. Osobní účast zastupované osoby mladší 18 let není nutná, ale je doporučena (např. kvůli pořízení fotografie). Pokud s Vámi osoba mladší 18 let, kterou zastupujete, na schůzku nepůjde, vezměte s sebou její aktuální fotografii pasového formátu

Pokud bude vše v pořádku, bude vám vylepen vízový štítek, kterým se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31. března 2024.

B) Prodloužení v případě víza strpění

Jak jsme již uváděli výše, pokud jste držitelem/držitelkou víza strpění vydaného po 24. únoru 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, není potřeba podávat žádost o jeho prodloužení. Vízum se Vám automaticky prodlouží do 31. 3. 2024. To znamená, že i když je na vízovém štítku uveden den platnosti, který již uplynul, vaše vízum je nadále platné.

Doporučený postup, pokud se chystáte se cestovat mimo ČR:

Od roku 2023 je možné s vízem strpění vycestovat z ČR a znovu se vrátit (dříve vízum při vycestování ze země automaticky zaniklo). Pokud se tedy chystáte vycestovat, doporučujeme vám nechat si do cestovního dokladu vyznačit nový šítek s kódem D/SD/91, který na rozdíl od stávajícího bude obsahovat informaci o tom, že máte neomezený počet vstupů na území ČR (“MULTI”). Možnost cestovat bez omezení budete mít i v případě, že si nový štítek vyznačit nenecháte, ale takto se vyhnete případným nedorozuměním. Pro vyznačení nového vízového štítku je nutné se předem objednat na pracoviště OAMP, a to prostřednictvím objednávací linky nebo přes internetový rezervační systém FRSPrvní termíny k vyznačení nového vízového štítku budou k dispozici od 25. 2. 2023.  Pozor: tento postup nelze použít k registraci na prodloužení dočasné ochrany.

Máte další otázky?

Pokud máte jakékoliv související otázky, doporučujeme vám objednat se na konzultaci v rámci našeho bezplatného právního poradenství. Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky na tel. +420 252 543 846 nebo e-mailem: info@icpraha.com.

Doporučujeme vám také sledovat níže uvedené kanály, kde najdete podrobnější informace o tomto tématu:

 • Informace k prodloužení dočasné ochrany na webu MV ČR CZ:https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/
  UA:Українська версія)
 • Informace pro držitele tzv. kanadských víz jsou k dispozici v článku ZDE – v sekci „jiné“.
 • Na stránce https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/ se nezapomeňte podívat do sekce FAQ, kde najdete odpovědi na různé otázky, které týkají procesu prodloužení dočasné ochrany a souvisejících oblastí). Dozvíte se tam například, jak postupovat v případě, že se nestihnete online registrovat do 31. března 2023 nebo si nezvládnete vyznačit vízový štítek do 30. září 2023, proč nejde online registraci provést z Ukrajiny nebo jak prokázat prodloužení dočasné ochrany svému zaměstnavateli. 
 • FB stránka Naši Ukrajinci (@oampMV)