Sociální poradenství

Posláním služby odborného sociálního poradenství je poskytovat cizincům žijícím na území hl. města Prahy klíčové informace, které jsou spojené s procesem začlenění do české společnosti, a pomáhat jim s řešením předem definovaných životních situací.

S čím nejčastěji radíme na odborném sociálním poradenství?

 • Hledání mateřských, základních a středních škol
 • Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)
 • Asistence při hledání lékařů, bydlení
 • Asistence při hledání práce a psaní či úpravě životopisů
 • Informace o zdravotním a sociálním pojištění
 • Poradenství ohledně manželství, narození, úmrtí
 • Odborná pomoc při komunikaci s úřady
 • Důchody a sociální dávky
 • Založení živnosti
 • Získání státního občanství
 • Doprovody na úřady a jiné státní instituce

Odborné sociální poradenství Integračního centra Praha je registrovanou sociální službou, která je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb.

Podrobné informace o způsobu poskytování sociální služby najdete pod tlačítkem níže.

Abychom vám mohli sociální poradenství poskytnout, je nutné uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby. Smlouvu je možné uzavřít písemně nebo ústně.

Jak konzultace probíhá?

 • Konzultace trvá přibližně jednu hodinu. V případě potřeby Vás rádi objednáme na další konzultaci.
 • Poradenství poskytujeme osobně v prostorách ICP (Praha 1, Praha 13, Praha 14) nebo online (přes Skype nebo telefon).
 • Na první konzultaci si s sebou přineste svůj průkaz totožnosti (cestovní pas, povolení k pobytu).
 • V případě potřeby Vám zajistíme bezplatné tlumočení.

Služba je poskytována BEZPLATNĚ.

Jak se objednat na konzultaci?

Nejlepší cesta, jak se můžete objednat, je telefonicky nebo e-mailem. Pokud vám s vaší zakázkou dokážeme pomoci, domluvíme se na konkrétním termínu konzultace.

+420 252 543 846

Jak jste byli se službou spokojeni?

Svůj názor na postkytnutou službu nám můžete sdělit písemně i ústně. Písemnou zpětnou vazbu můžete vhodit do „Schránky důvěry“ umístěné ve vstupních prostorách organizace, zaslat na email socialni@icpraha.com nebo poštou na adresu Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1. Ústně můžete sdělit pozitivní i negativní hodnocení (stížnosti) sociálnímu pracovníkovi, vedoucímu služby či řediteli organizace. Stížnost zpravidla vyřizuje vedoucí poradenství, a to do 14 dnů od jejího zaevidování.

Jaké jsou cíle sociální služby?

Hlavním cílem je klient-cizinec, který se orientuje ve své životní situaci a zná možnosti jejího řešení.

Mezi další cíle patří:

 • posílit samostatnost a kompetence cizinců v řešení své nepříznivé životní situace
 • předcházet sociálnímu vyloučení cizinců prostřednictvím pomoci, podpory a potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace a rychlejší integraci do české společnosti

Vaše práva

 • Požádat o jiného poradce
 • Určit cíl spolupráce
 • Podat zpětnou vazbu
 • Soukromí při konzultaci
 • Ochrana osobních údajů

Jaké jsou naše zásady?

 • Diskrétnost
 • Bezplatnost
 • Respekt
 • Podpora samostatnosti klienta
 • Odbornost
 • Spolupráce
 • Důstojnost
 • Individuálně určený cíl

Vaše povinnosti

 • Dostavit se na konzultaci včas
 • Předem se omluvit, pokud na konzultaci nepřijdete
 • Aktivně spolupracovat na dosažení stanoveného cíle
 • Chovat se s respektem