Projekt UNICEF

Grant je zaměřen na podporu a posílení humanitární reakce v České republice. Konkrétně se zaměřuje na identifikaci a řešení specifických potřeb a zranitelnosti dětí a rodiny uprchlíků a zajistění přístupu k odpovídajícím integrovaným podpůrným službám.
Projekt  UNICEF/ECARO/CZ/ICP/L001 má za cíl posílit kapacity Integračního centra Praha v poskytování MHPSS (Mental health & psychosocial support) a aktivit sociální soudržnosti pro děti a rodiny, šířit vzdělávací materiály a materiály pro rané učení, podporovat budování dovedností a poskytovat GBV prevenci. Projekt je v souladu se základními závazky UNICEF pro děti v humanitární činnosti a také s Plánem reakce na uprchlickou situaci pro období 2022–2023.
Realizované aktivity:
  • Odborné sociální poradenství
  • Kariérní poradenství
  • Aktivity pro děti ve věku 0-5 let
  • Aktivity pro děti ve věku 15 – 19 let
  • Mikrogranty
  • Interkulturní práce
  • Síťování

Názory vyjádřené na této webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálu (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.

Doba trvání:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

UNICEF Refugee response office
Celkové náklady: 16 931 300 Kč