fbpx

Registrace na kurzy českého jazyka pro děti na jaro 2020 je možná prostřednictvím online formuláře na této stránce (viz níže).
Registrace na kurzy českého jazyka pro dospělé bude spuštěna v polovině ledna 2020.

Kurzy českého jazyka pro dospělé

Jaké kurzy nabízíme?

Nabízíme kurzy více úrovní – od začátečníků (A1) po mírně pokročilé (A2).

Standardní kurzy

Úrovně začátečníci (A1), mírně pokročilí (A2)

 • 100 vyučovacích hodin (100 x 45 minut) – trvá cca 4 měsíce
 • Základní fráze, pozdravy, představování
 • Témata – rodina, město, bydlení a doprava, jídlo a pití, počasí
 • Důraz na gramatiku, čtení s porozuměním, poslech i mluvený projev
 • Kontakty: L. Jagošová: edu@icpraha.com; J. Januševičová: kurzy@icpraha.com

Specializované kurzy

Příprava ke zkoušce k trvalému pobytu (A1)

 • 50 vyučovacích hodin (50 x 45 minut)
 • Výuka gramatiky úrovně A1
 • Modelové testy
 • Registrace e-mailem na: edu@icpraha.com
 • Kurzy se otevřou v březnu 2020

Komu jsou kurzy určeny?

Kurzy českého jazyka jsou určeny pouze pro občany zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Žádné kurzy nejsou určeny pro žadatele o mezinárodní ochranu.

Jaké jsou podmínky účasti?

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč, dále je výuka zdarma. Při splnění alespoň 70% docházky vám zálohu vrátíme v plné výši.

Kurzy na sebe automaticky nenavazují, na každou další úroveň je třeba se zapsat znova.

Kurz stejné úrovně můžete studovat pouze jednou za 12 měsíců a maximálně dvakrát celkem!

Na základě účasti v tomto kurzu nelze žádat o pobyt v České republice za účelem studia.

Kde kurzy probíhají?

Většina kurzů probíhá na adrese Integrační centrum Praha, Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1. Některé kurzy pro pokročilé budou probíhat na městských částech.

Jak se přihlásit na standardní kurzy?

Přihlašování probíhá ve 3 jednoduchých krocích.
POZOR: Po přihlášení již není možná změna kurzu.

1.

Osobní údaje + test

13. – 28. 1. 2020

Vyplníte své osobní a kontaktní údaje.

Vyplníte online rozřazovací test, který určí vaši úroveň češtiny. Na základě vašeho výsledku vám systém nabídne v den zápisu pouze ty kurzy, které odpovídají vaší úrovni.

2.

Online zápis do příslušného kurzu

28. 1. 2020 | 10:00

Po přihlášení do systému pomocí svého emailu v den online zápisu si vyberete konkrétní kurz z dostupné nabídky.

Online zápis se spustí v konkrétní den a hodinu a běží do naplnění kapacity.

POZOR: Kapacita kurzů se může naplnit během několika vteřin po spuštění online zápisu.

Po úspěšném online zápisu do kurzu obdržíte e-mail s organizačními informacemi, kdy a kam se máte dostavit pro dokončení registrace.

3.

Dokončení registrace

Podle pokynů, které dostanete, zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 CZK a na první lekci dojde k ověření Vašich dokladů.

POZOR: Všechny výše zmíněné kroky registrace jsou nutné pro účast v kurzu.

Ostatní organizace, které poskytují kurzy českého jazyka:

Kurzy českého jazyka pro děti

od 6 do 15 let

Registrace do kurzů českého jazyka pro děti na jaro 2020 je možná prostřednictvím online formuláře na této stránce (viz níže).

Jaké kurzy nabízíme a komu jsou určeny?

 • Nabízíme 2 typy kurzů: letní intenzivní kurzy pro děti začátečníky a odpolední kurzy pro mírně pokročilé
 • Kurzy pro děti začátečníky probíhají vždy v červenci/srpnu a pro mírně pokročilé děti během školního roku.
 • Jsou určeny pouze mladším 15 let ze zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Odpolední kurzy češtiny pro mírně pokročilé děti

 • skupiny rozdělené podle věku dětí (6 – 15 let)
 • 50 vyučovacích hodin
 • odpolední výuka 2 x týdně 1,5 hodiny
 • konají se vždy v zimním i letním semestru

Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti začátečníky

 • skupiny rozdělené podle věku dětí (6 – 15 let)
 • 50 vyučovacích hodin
 • dopolední/odpolední výuka 5 x týdně 3 hodiny
 • konají se vždy v červenci nebo v srpnu

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Registrace prostřednictvím online formuláře na této stránce.
 • Kurzům předchází setkání, jehož cílem je posouzení jazykové úrovně dítěte. Účast na něm je povinná.
 • Kurzy pro děti jsou zdarma.

Kde kurzy probíhají?

Kurzy probíhají na adrese Integrační centrum Praha, Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1.