Zdravotní pojištění v ČR

Odborné poradenství v kostce #3

V posledním článku ze série odborného poradenství vám vysvětlíme, jak funguje zdravotní pojištění v České republice.

Článek je určen cizincům, pocházejícím ze zemí mimo Evropskou Unii, kteří mají v ČR alespoň dlouhodobé vízum.

Hned na začátek bychom vás rádi upozornili, že jako cizinec pobývající na území ČR déle než tři měsíce je vaší povinností mít sjednané zdravotní pojištění, a to na celou dobu vašeho pobytu. 

Veřejné zdravotní pojištění

Pokud máte přístup k veřejnému pojištění můžete využívat zdravotní péči stejně jako čeští občané. Můžete být ošetřeni v kterékoliv nemocnici a u většiny lékařů.

Kdo má přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění?

K veřejnému zdravotnímu pojištění mají kromě občanů ČR přístup tyto skupiny cizinců:

  • Cizinci s trvalým pobytem
  • Cizinci bez trvalého pobytu, kteří jsou zaměstnaní u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. Toto platí pouze v případě hlavního pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti s měsíčním výdělkem nad 4000 Kč, nebo dohody o provedení práce s měsíčním výdělkem nad 10 001 Kč).
  • Některé osoby s přechodným pobytem rodinného příslušníka občana EU, ale pouze za určitých okolností.
  • Osoby s udělenou mezinárodní ochranou
  • Od 1. ledna 2024 cizinci mladší 18 let
  • Další specifické skupiny cizinců

Pokud si nejste jisti, zda máte přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, objednejte se na naše sociální poradenství na tel. +420 252 543 846, kde vám rádi zdarma poradíme.

Mám vstup do veřejného zdravotního pojištění. Které zdravotní pojišťovny mě mohou pojistit?

V ČR působí 7 veřejných zdravotních pojišťoven. Jejich seznam najdete například ZDE (stránka je pouze v češtině). Největší a nejznámější z nich je Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

Jak doložím, že mám platné veřejné zdravotní pojištění?

Zdravotní pojišťovna vám vystaví tzv. kartičku pojištěnce, kterou musíte mít vždy u sebe. Touto kartičkou se budete prokazovat při zdravotní prohlídce či vyšetření. Na kartičce kromě svých identifikačních údajů najdete také telefonní číslo na infolinku pojišťovny, kam můžete v případě potíží či dotazů zavolat. Na infolince se domluvíte česky a anglicky.

Jaká lékařská péče je z veřejného zdravotního pojištění hrazena?

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena zdravotní péče různého druhu, preventivní prohlídky u praktického lékaře, gynekologa či zubaře, některé léky, některé zdravotnické úkony související s těhotenství a porodem, některé zdravotní pomůcky nebo doprava do nemocnice v případě vážných zdravotních komplikací. Kompletní výčet hrazené péče naleznete ZDE (stránka je pouze v češtině).

Komerční komplexní pojištění

V případě komerčního komplexního pojištění můžete využívat pouze omezený počet nemocnic a lékařů, kteří mají uzavřenou smlouvu s vámi vybranou komerční pojišťovnou.

Pokud takové zdravotnické zařízení nenajdete, je rovněž možné být veden v péči lékaře jako samoplátce, tzn.veškeré úkony hradit lékaři na místě a následně žádat o proplacení svoji zdravotní pojišťovnu (v tomto případě  je však třeba se předem s vaší zdravotní pojišťovnou dohodnout).

Koho se týká komerční komplexní pojištění?

Pokud nepatříte mezi skupiny cizinců, kteří mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění (např.na základě zaměstnání nebo trvalého pobytu, anebo od 1. ledna 2024 jako cizinec mladší 18 let), budete si muset sjednat komerční pojištění.

Pokud si nejste jisti, který typ pojištění si sjednat, objednejte se na naše sociální poradenství na tel. +420 252 543 846, kde vám rádi zdarma poradíme.

U jaké zdravotní pojišťovny si můžu sjednat pojištění?

Existuje mnoho společností, které nabízejí komerční zdravotní pojištění. Ty nejznámější jsou: Pojišťovna VZP, a.s., Maxima, ERGO, Axa Assistance, Slavia, Uniqa. 

Jak doložím, že mám sjednané komerční zdravotní pojištění?

Komerční zdravotní pojišťovny obvykle stejně jako veřejné zdravotní pojišťovny vystavují kartičku pojištěnce. Pokud jste průkaz nedostali, budete místo něj používat platnou smlouvu o zdravotním pojištění a doklad o zaplacení. Kartička pojištěnce nebo smlouva a doklad o zaplacení slouží jako důkaz, že máte na území ČR platné zdravotní pojištění. Tyto dokumenty proto musíte mít neustále u sebe pro případ nutnosti využít lékařskou péči nebo kontroly Cizineckou policií.

Na kartičce pojištěnce nebo ve vaší smlouvě najdete kontakt na infolinku pojišťovny, kam můžete v případě potíží či dotazů zavolat. Domluvíte se zpravidla několika jazyky. 

Jaká lékařská péče je z komerčního zdravotního pojištění hrazena?

Rozsah lékařské péče u komerčního pojištění závisí na výši pojistky a pojistné smlouvě. Ani komplexní komerční pojištění, kde platíte vyšší cenu, však není zcela srovnatelné s veřejným zdravotním pojištěním a pojistná smlouva zpravidla vždy obsahuje řadu výluk (případy, na které se úhrada zdravotní péče nevztahuje, např.chronická onemocnění nebo onemocnění vzniklá již před uzavřením pojistné smlouvy).

Od 20. září 2023 výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost musí činit nejméně 400 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na nákladech.

Při sjednávání komerčního pojištění je důležité pozorně pročíst smlouvu a důkladně se seznámit se všemi podmínkami.

POZOR: V případě, že máte sjednané komerční pojištění a čekáte miminko, doporučujeme vám objednat se na naše odborné sociální poradenství na tel. +420 252 543 846. Tato situace je z hlediska zdravotního pojištění velmi specifická. 

Zdravotní pojištění hrazené státem

Existují situace, kdy osobám s přístupem do veřejného zdravotního pojištění (cizinci s trvalým pobytem) platí pojištění stát.

Jedná se o tyto případy:

  • pobíráte starobní nebo invalidní důchod
  • jste na rodičovské či mateřské dovolené
  • jste vedeni jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ( u  EU občanů pouze v případě, že jim vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti)
  • jste azylant nebo žadatel o mezinárodní ochranu.

Podrobný seznam skupin obyvatel, za které platí zdravotní pojištění stát, naleznete ZDE (stránka je pouze v češtině). 

Jak hledat lékaře?

Měli byste mít svého praktického lékaře, ke kterému budete docházet na preventivní prohlídky nebo pokud budete mít jakýkoliv zdravotní problém. Praktický lékař vám v případě potřeby napíše doporučení k návštěvě specialisty.

V případě, že máte přístup do veřejného zdravotního pojištění, doporučujeme vám pro hledání praktického lékaře webovou stránku www.znamylekar.cz, kde můžete hledat lékaře podle lokality, recenzí, smluvních pojišťoven i podle toho, zda přijímá nové pacienty. Naleznete zde také lékaře, kteří ovládají cizí jazyky a mohou vám pomoci i bez přítomnosti tlumočníka. K tlumočení můžete využít také služeb našich interkulturních pracovníků.

Pokud máte komerční pojištění, kontaktujte asistenční linku vaší pojišťovny. Ta vám s vyhledáním lékaře, který s ní má uzavřenou smlouvu, pomůže.

Dbejte na to, aby vybraný lékař měl uzavřenou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Zároveň se vždy informujte, zda je zákrok, který vám bude proveden, hrazen pojišťovnou nebo budete muset nějakou částku doplácet. Můžete navštívit i lékaře, který s vaší pojišťovnou smlouvu nemá. V případě, že vás přijme, budete však za poskytnuté zdravotnické úkony platit v hotovosti, případně přes fakturu (u VZP, a.s.).

Pokud byste měli problém lékaře najít, požádejte svou pojišťovnu o zaslání seznamu lékařů, se kterými má uzavřenou smlouvu.

Odhlášení z všeobecnéno zdravotního pojištění

Odhlášení z českého systému veřejného zdravotního pojištění je možné pouze při dlouhodobém nepřetržitém pobytu v cizině, tedy alespoň 6 měsíců. K odhlášení je kromě pobytu v zahraničí nad 6 měsíců také potřeba mít platné pojištění v zemi, kam pojišěný cestuje po celou dobu tohoto pobytu a také donést na pobočku VZP písemné Prohlášení o dlouhodobém pobytu v zicině, které najdete ZDE

Po osmi dnech od zahájení pobytu v zahraničí je také potřeba odevzdat kartičku pojištěnce. Osoba odhlášená z VZP nemá povinnost pojištění v ČR platit, ale ztrácí také nárok na úhradu zdravotnických služeb z veřejného zdravotního pojištění. 

Po návratu z ciziny je nutné se do VZP znovu přihlásit a povinnost platit pojištění začíná dnem opětovného přihlášení. 

POZOR! Pokud se pojištěnec vrátí dřív, a podmínka šesti měsíců nebyla dodržená, musí pojištěnec doplatit pojistné za celou dobu nepřítomnosti v ČR i s případným penále. 

Od 1.1.2024 platí nově pravidlo 6 měsíců v zahraničí i pro držitelé dočasné ochrany a také byla zrušena možnost odhlášení z VZP zpětně. Občané Ukrajiny mohou k odhlášení i opětovnému přihlášení k VZP využít online formuláře zde

Máte další otázky?

Každá situace je samozřejmě individuální, proto vždy doporučujeme návštěvu v naší organizaci, kde se vašim otázkám můžeme podrobně věnovat. Zavolejte na tel. +420 252 543 846 a objednejte se na konzultaci.

Rádi bychom vás upozornili, že všechny informace jsou platné k datu vydání článku. Je možné, že se mohou za nějaký čas změnit. Aktuálnost informací si můžete ověřit na osobní schůzce se sociálním pracovníkem.

Na toto téma jsme pro vás připravili také krátké video. Podívejte se!