Podpora v mateřství a rodičovství

Na jakou finanční podporu máte nárok?

V České republice existují dva typy sociálních dávek spojených s mateřstvím a rodičovstvím – peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská dovolená a rodičovský příspěvek. V tomto článku vám prozradíme, v čem se liší a za jakých podmínek na ně máte nárok.

1) Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) neboli mateřská dovolená

Peněžitá pomoc v mateřství je finanční dávka, která se poskytuje před porodem nebo bezprostředně po porodu jako kompenzace neodkladných výdajů souvisejících s narozením dítěte. Prvních 6 týdnů po porodu je dávka určena výhradně matce, poté na ni může nastoupit otec dítěte za předpokladu, že splňuje podmínky uvedené níže.  Výše dávky se vypočítává na základě příjmu a celkové doby, na kterou je o dávku žádáno. Ta může být následující:

  • Od 8-6 týdnů před předpokládaným termínem porodu na celkovou dobu 28 týdnů (37 týdnů u dvojčat).
  • Od termínu narození dítěte na celkovou dobu 22 týdnů (31 týdnů u dvojčat).
  • Od 6 týdnů po narození dítěte na celkovou dobu 22 týdnů.

Doba uplatnění peněžité pomoci v mateřství nesmí být kratší než 14 týdnů a nesmí skončit dříve než 6 týdnů po porodu.

Výše dávky se vypočítá jako 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Maximální výše dávky je v tomto případě 42 660 Kč měsíčně.

Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky zde: https://www.penize.cz/kalkulacky/materska#materska

Podmínky a podání žádosti:

Peněžitá pomoc v mateřství je upravena zákonem o pojištění a je součástí nemocenského pojištění. Tento typ pojištění by se neměl zaměňovat se zdravotním pojištěním, ze kterého je hrazena lékařská péče a léky. Nemocenské pojištění odvádí prostřednictvím pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatel. OSVČ mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství pouze pokud si po určitou dobu platí nemocenské pojištění dobrovolně sami.

Pro podání žádosti o peněžitou pomoc v mateřství je nutné být aktivně pojištěna dva měsíce před podáním žádosti a alespoň 270 dnů v uplynulých 2 letech. V případě OSVČ musí být vaše pojištění aktivní 180 dní před uplatněním nároku na dávky a 270 dní v posledních 2 letech. Stejné pravidlo platí i pro otce dítěte, který se rozhodne ženu na mateřské dovolené po uplynutí šestinedělí vystřídat.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, zajděte během těhotenství za vaším gynekologem, který vám vystaví žádost. Tu donesete svému zaměstnavateli, který ji odešle na příslušné úřady. Na přání nebo v případě samostatné výdělečné činnosti můžete zaslat žádost přímo na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). ČSSZ má na schválení žádosti lhůtu 1 měsíc.

Během pobírání peněžité pomoci v mateřství není povoleno pracovat na plný úvazek. Částečný úvazek je možný. Po skončení vyhlášky má žena právo vrátit se na své předchozí pracoviště na plný úvazek.

2) Otcovská poporodní péče neboli otcovská dovolená

Otec dítěte má po jeho narození právo na tzv. otcovskou dovolenou. Jedná se o placené 14 denní volno, které začíná dnem narození dítěte. Tato dávka umožňuje tatínkům zapojit se do péče bezprostředně po narození potomka. Pokud došlo k hospitalizaci dítěte nebo matky v prvních 6 týdnech života dítěte, doba hospitalizace se k uvedených 14 dnům připočítává, je však nutné lékařské potvrzení. Podmínkou otcovské dovolené je stejně jako u peněžité podpory v mateřství účast na nemocenském pojištění. Její výše je 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

O výplatu dávky je potřeba zažádat prostřednictvím formuláře na ČSSZ. Formulář otec přinese zaměstnavateli, který ji na konci čerpání dávky odešle na ČSSZ. K výplatě dojde následující měsíc.

3) Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je finanční podpora rodičů při výchově dítěte. Nárok na příspěvek mají rodiče dětí do 4 let věku a vždy se vyplácí pouze na nejmladší dítě. Minimální doba pobírání rodičovského příspěvku je 6 měsíců, maximální doba jsou 4 roky. 

Rodičovský příspěvek vyplácí stát všem bez ohledu na předchozí zaměstnání či pojištění. Celková částka příspěvku činí 300 000 Kč v případě jednoho dítěte a 450 000 Kč v případě dvojčat. Tato částka se vyplácí měsíčně po dobu, kterou si rodič předem stanovil. Pokud během této doby částku nevyčerpal, je mu zbytek vyplacen jednorázově. Výši měsíčního příspěvku si může rodič každé tři měsíce měnit. Maximální výše příspěvku však nesmí přesáhnout výši měsíční PPM.

Rodičovský příspěvek obvykle navazuje na PPM. Pokud však rodiče nečerpali nebo nemohli čerpat PPM, mohou pobírat rodičovský příspěvek již od narození potomka. V takovém případě je maximální výše rodičovského příspěvku 10 000 Kč na jedno dítě a 15 000 Kč na dvojčata.

Z rodičovského příspěvku nevyplývají žádná pracovní omezení. Práce na plný úvazek je tedy v tomto případě povolena. 

Podmínky a podání žádosti:

V případě občanů třetích zemí (MIMO EU) je pro nárok na rodičovský příspěvek nutné splnit tyto podmínky:

  • mít dítě mladší 4 let
  • mít adresu trvalého bydliště na území ČR
  • mít některý z těchto typů pobytu: trvalý pobyt / azyl / doplňková ochrana / dlouhodobý pobyt nad 365 dnů /dlouhodobé vízum nad 365 dnů
  • dítě se narodilo na území ČR nebo má legální pobyt v ČR na dobu delší než 365 dnů

Žádost o rodičovský příspěvek se podává na Úřadu práce v místě bydliště, a to osobně, poštou nebo elektronicky. Žádost je nutné podat nejdříve 60 dnů před skončením pobírání peněžité pomoci v mateřství a nejpozději 3 měsíce po narození dítěte, a to i v případě nepobírání peněžité pomoci v mateřství. K žádosti je nutné předložit: povolení k pobytu všech členů rodiny, rodný list dítěte, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, kartičku pojištěnce, potvrzení od dětského lékaře, potvrzení o pobytu v porodnici a standardní formulář pro dávky v rámci EU.

Potřebujete více informací?

Pokud potřebujete cokoliv upřesnit či dovysvětlit, objednejte se prosím na naše bezplatné sociální poradenství, kde vám rádi pomůžeme. Objednat se můžete na tel.: +420 252 543 846.