Trợ cấp thai sản và trợ cấp cho cha mẹ

Bạn có quyền hưởng khoản hỗ trợ tài chính nào?

Tại Cộng hoà Séc có hai loại trợ cấp xã hội liên quan tới thai sản và cho cha mẹ – trợ cấp thai sản hay còn được gọi là nghỉ thai sản và trợ cấp cho cha mẹ. Trong bài viết này chúng tôi sẽ bật mí cho bạn biết chúng khác nhau ở điểm nào và bạn có quyền hưởng chúng trong điều kiện gì. 

1) Trợ cấp thai sản (PPM) hay nghỉ thai sản

Trợ cấp thai sản là một khoản trợ cấp tài chính được cung cấp trước hoặc ngay sau khi sinh để bù đắp cho các chi phí cấp bách liên quan tới việc sinh con. Trong 6 tuần đầu tiên, quyền lợi này chỉ dành riêng cho người mẹ, sau đó người cha của đứa trẻ có thể nhận với điều kiện người đó đáp ứng được các yêu cầu liệt kê dưới đây. Số tiền trợ cấp được tính dựa theo thu nhập và tổng thời gian xin trợ cấp. Nó có thể như sau:

  • Từ 8-6 tuần trước ngày dự sinh với tổng thời gian 28 tuần (37 tuần cho cặp song sinh) 
  • Tính từ ngày sinh con với tổng thời gian là 22 tuần (31 tuần cho cặp song sinh)
  • Từ 6 tuần sau khi sinh với tổng thời gian là 22 tuần

Thời gian áp dụng trợ cấp thai sản không được ngắn hơn 14 tuần và không được kết thúc sớm hơn 6 tuần sau khi sinh con.

Số tiền trợ cấp được tính bằng 70% căn cứ tính ngày được giảm. Căn cứ tính ngày thường được tính từ thu nhập trong 12 tháng trước khi hưởng trợ cấp. Với người kinh doanh sinh lời cá thể, nó được tính dựa trên tổng số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng trong thời kỳ quyết định trước khi hưởng trợ cấp. Thu nhập trung bình hàng ngày được điều chỉnh (giảm) bằng các sử dụng ba giới hạn giảm.

Trong trường hợp này, mức hỗ trợ tối đa là 42 660 Kč hàng tháng.

Bạn có thể tính qua mức tiền trợ cấp bằng các sử dụng máy tính tại đây: https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-davek-v-roce-2022 

Điều kiện và đệ đơn:

Trợ cấp thai sản được quy định bởi điều luật về bảo hiểm và là một phần của bảo hiểm ốm đau. Không nên nhầm lẫn loại bảo hiểm này với bảo hiểm y tế – có bao gồm chăm sóc y tế và thuốc men. Bảo hiểm ốm đau được trả bởi chủ lao động qua bảo hiểm an sinh xã hội. Người kinh doanh sinh lời cá thể chỉ có quyền hưởng trợ cấp thai sản trong trường hợp họ tự nguyện trả bảo hiểm ốm đau trong một khoản thời gian nhất định.

Để đệ đơn xin trợ cấp thai sản, cần phải đóng bảo hiểm tích cực trong vòng 2 tháng trước khi đệ đơn và ít nhất 270 ngày trong 2 năm đã qua. Trong trường hợp của người kinh doanh sinh lời cá thể, bảo hiểm của bạn phải hoạt động tích cực trong vòng 180 trước khi áp dụng quyền lợi hưởng trợ cấp và trong vòng 270 ngày trong 2 năm cuối. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng đối với người cha của đứa trẻ, người quyết định sẽ thay thế người phụ nữ nghỉ thai sản sau 6 tuần. 

Nếu các điều khoản này được đáp ứng, hãy đến gặp bác sĩ phụ khoa của mình khi đang mang thai, người này sẽ cấp đơn cho bạn. Bạn mang đơn này cho chủ lao động của mình, họ sẽ gửi nó cho cơ quan thẩm quyền. Theo mong muốn hoặc trong trường hợp kinh doanh sinh lời cá thể, bạn có thể gửi thẳng cho Cục quản lý an sinh xã hội Séc (ČSSZ). ČSSZ có thời hạn 1 tháng để xét duyệt đơn. 

Bạn không được phép làm việc toàn thời gian khi đang hưởng chế độ thai sản. Bán thời gian là có thể. Sau khi chế độ kết thúc, người phụ nữ có quyền trở lại công việc trước đây làm toàn thời gian.

2) Chăm sóc sau khi sinh của người cha hay chế độ nghỉ thai sản của người cha

Người cha có quyền hưởng chế độ nghỉ thai sản sau khi con của họ chào đời. Đó là việc nghỉ 14 ngày phép có lương kể từ ngày đứa trẻ được sinh ra. Trợ cấp này cho phép những ông bố được tham gia chăm sóc ngay sau khi con cái chào đời. Nếu trẻ hoặc mẹ nhập viện trong 6 tuần đầu đời của trẻ, thời gian nằm viện được cộng vào 14 ngày quy định, nhưng phải có giấy chứng nhận của bác sĩ. Cũng giống như trợ cấp thai sản, tham gia bảo hiểm ốm đau là điều kiện để được hưởng chế độ nghỉ thai sản của người cha. Mức trợ cấp là 70% căn cứ tính ngày được giảm.

Cần phải xin trả tiền trợ cấp qua đơn của ČSSZ. Người cha mang đơn đến cho chủ lao động, sau khi quyền lợi nghỉ phép kết thúc, chủ lao động sẽ gửi đơn tới ČSSZ. Việc thanh toán sẽ diễn ra vào tháng tiếp theo.

3) Trợ cấp cho cha mẹ

Trợ cấp cho cha mẹ là hỗ trợ tài chính trong việc nuôi dạy trẻ. Người được hưởng trợ cấp này là cha mẹ của trẻ dưới 4 tuổi và khoản trợ cấp này luôn được trả cho đứa trẻ nhỏ nhất. Thời gian nhận trợ cấp cho cha mẹ tối thiểu là 6 tháng, tối đa là 4 năm, tuỳ thuộc vào thu nhập bình quân của bạn trong năm cuối trước khi sinh con.

Trợ cấp cho cha mẹ được nhà nước trả cho tất cả mọi người, bất kể công việc hay bảo hiểm trước đó của họ là gì. Tổng số tiền trợ cấp là 300 000 Kč cho một đứa trẻ và 450 000 trong trường hợp sinh đôi. Số tiền này được trả hàng tháng trong một khoản thời gian mà cha mẹ đã định trước. Nếu cha mẹ không nhận hết số tiền này trong khoản thời gian đó, phần còn lại sẽ được trả cho họ thành một khoản. Cha mẹ có thể thay đổi mức tiền trợ cấp hàng tháng ba tháng một lần. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp không được cao hơn số tiền trợ cấp thai sản hàng tháng. 

Trợ cấp cho cha mẹ thường được liên kết với trợ cấp thai sản. Tuy nhiên nếu cha mẹ không nhận hết hay không thể nhận trợ cấp thai sản, họ có thể nhận trợ cấp cho cha mẹ từ khi đứa trẻ chào đời. Trong trường hợp này, mức trợ cấp tối đa cho cha mẹ là 10 000 Kč hàng tháng cho một đứa trẻ và 15 000 Kč cho cặp song sinh.

Việc nhận trợ cấp cho cha mẹ không hạn chế công việc. Do đó, việc đi làm toàn thời gian là được phép trong trường hợp này.

Điều kiện và đệ đơn:

Trong trường hợp công dân các nước thứ ba (NGOÀI EU), cần phải đáp ứng các điều kiện sau để nhận trợ cấp cho cha mẹ:

  • có con dưới 4 tuổi
  • có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ CH Séc
  • có một trong những hình thức cư trú sau: vĩnh trú / tị nạn / bảo vệ bổ sung / cư trú dài hạn trên 365 ngày / thị thực dài hạn trên 365 ngày 
  • trẻ được sinh ra trên lãnh thổ CH Séc hay có cư trú hợp pháp tại Séc trên 365 ngày

Đơn xin trợ cấp cho cha mẹ được đệ trực tiếp, qua đường bưu điện hay điện tử cho Sở lao động tại nơi cư trú. Đơn phải được nộp sớm nhất 60 ngày sau khi kết thúc nhận trợ cấp thai sản và muộn nhất 3 tháng sau khi sinh con, kể cả khi không nhận trợ cấp thai sản. Cần phải nộp cùng hồ sơ: giấy phép cư trú của tất cả các thành viên trong gia đình, giấy khai sinh của trẻ, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng lao động, thẻ bảo hiểm, giấy chứng nhận của bác sĩ, giấy chứng nhận lưu trú tại bệnh viện phụ sản và mẫu đơn chuẩn để hưởng trợ cấp trong phạm vi EU.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Nếu bạn cần làm rõ hoặc giải thích bất cứ điều gì, hãy đặt lịch tư vấn xã hội miễn phí của chúng tôi, tại đây, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ bạn. Bạn có thể đặt lịch qua sđt.: +420 252 543 846.