Standardní kurzy češtiny – jaro 2024

Registrace otevřena od 26.2. do 3.3. 2024

Čas naučit se česky je tu! Registrace na standardní kurzy češtiny se otevírá v pondělí 26. 2. na kurzy v online i prezenční formě. Registrovat se můžete až do neděle 3. 3. 2024. Přejeme vám hodně štěstí při losování 🙂!

Komu jsou kurzy určeny?

Kurzy českého jazyka jsou určeny pro občany zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Žádné kurzy nejsou určeny pro žadatele o mezinárodní ochranu.

Jaké jsou podmínky účasti?

  • Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč. Při splnění minimálně 70% docházky a úspěšného složení závěrečného testu Vám zálohu vrátíme v plné výši.
  • Nelze se opakovaně přihlásit na kurz téže úrovně.
  • Na základě registrace, přijetí a účasti v tomto kurzu nelze žádat o povolení k pobytu za účelem studia v České republice.

Jaké kurzy nyní otevíráme?

Standardní kurzy pro neslovansky mluvící

  • úrovně A1 a A2
  • 75 vyučovacích hodin

Standardní kurzy pro slovansky mluvící

  • úrovně A1 a A2
  • 100 vyučovacích hodin