Příšerky v hlavě aneb, jak informovat studenty o integraci cizinců v Česku

Rozhovor s koordinátorkou projektu

V rámci projektu (DEZ)INFORMACE právě zahajujeme interaktivními workshopy, které mají žáky a studenty vzdělávat v kritickém myšlení, mediální gramotnosti, empatii, toleranci a hlavně jim nabídnout relevantní zdroje informací o tématu integrace cizinců v ČR. Jak tyto workshopy vypadají a co všechno nabízejí? O tom si popovídáme s koordinátorkou projektu Jekaterinou Gazukinou.

Kaťo, můžeš našim čtenářům blíže představit daný program? Co bylo důvodem jeho vzniku?

„Workshopy Příšerky v hlavě jsou součástí většího projektu (DEZ)INFORMACE, který je obecně zaměřen na informování české veřejnosti o životě cizinců v Česku. Na začátku roku 2021 jsme spustili informační kampaň Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta, kterou jsme chtěli upozornit na to, jakým způsobem se nepravdivá tvrzení o cizincích šíří a zároveň nabídnout českým občanům základní informace a zdroje o cizincích v Česku. Workshopy tedy navazují na kampaň a pracují s užší cílovou skupinou, kterou jsou žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol.“

Je vůbec potřeba informovat českou veřejnost o cizincích, žijících v Česku? Máš pocit, že je informací málo?

Věříme, že ano. Dostatečnou informovanost o tématu integrace cizinců totiž vnímáme jako nutnou podmínku vzájemného pochopení a poklidného soužití všech obyvatel České republiky. Samotné kampani a workshopům předcházela analýza veřejného mínění, ze které vyplynulo, že se lidé příliš nevyznají v tom, proč cizinci do Česka přicházejí, co musejí na základě požadavků úřadů plnit a jaké jsou klady a zápory společného soužití. Vycházeli jsme také z různých průzkumů veřejného mínění, např. ze speciálního šetření Eurobarometru na téma Integrace migrantů v Evropské unii z dubna 2018, které ukázalo, že se tři čtvrtiny dotázaných obyvatel v Česku cítí být o migraci a integraci informovaných spíše špatně nebo vůbec. Příliš tomu nepomáhá ani mediální obraz cizinců a způsob, jakým téma prezentují někteří veřejně působící osobnosti.

Co by si měli žáci a studenti z workshopu odnést? Jak bude vlastně ten interaktivní workhsop probíhat?

Při tvorbě workshopu jsme vycházeli ze zážitkové pedagogiky. Vzhledem k tomu, že téma migrace a integrace je častým terčem různých manipulací a dezinformací, chtěli jsme, aby náš workshop byl vhodný do výuky multikulturní výchovy a mediální gramotnosti. Proto jsme také oslovili ke spolupráci Kateřinu Křivánkovou a Lucií Rulíškovou ze spolku Zvol si info, který se právě zaměřuje na mediální výchovu a kritické myšlení. Kateřina a Lucie jsou autorkami celého konceptu workshopu a aktivity, což je online příběhová hra – něco na způsob únikové hry. Tu žáci hrají ve skupinkách na tabletu a postupně plní jednotlivé úkoly, které se zaměřují na základy mediální gramotnosti, fact-checking, hate speech na sociálních sítích, fakta, data a kontext o cizincích. Druhá část workshopů je věnována reflexi a diskusi s lektory, z nichž vždy minimálně jeden má osobní zkušenost s integrací. Důležité je zmínit, že cílem workshopu není stavět téma migrace a integrace do pozitivního světla, ale pomoci žákům a studentům se zorientovat v dané problematice a umožnit jim tak vytvořit si na toto téma vlastní názor.

Mohla bys trochu přiblížit příběh, který se tam odehrává?

Příběh vypráví o mladém páru – českém klukovi Jirkovi a vietnamské dívce Elišce, který musí na začátku překonat různé výzvy v podobě předsudků a mýtů o cizincích, jak vlastních, tak i těch ze strany strany rodičů, spolužáků nebo i kamarádů. Cílem hry je dostat se na konec příběhu a zajistit ústřední dvoji šťastný konec.


Máš už i nějakou zpětnou vazbu? Baví žáky a studenty hra? 

Měli jsme možnost pilotovat workshopy v Praze, kde zpětná vazba byla primárně pozitivní. V té době jsme měli pouze demoverzi hry, takže většina připomínek byla spíše technické povahy. Žáci a studenti se poměrně aktivně zapojovali do diskuse. Bylo vidět, že téma je zajímalo a chtěli se bavit o tom, jakým způsobem se dá s předsudky bojovat. 

ICP je pražská organizace, mohou se tedy do programu hlásit jen školy v Praze?

Nikoliv. Projekt má celorepublikový dosah, takže workshopy nabízíme školám po celé České republice. Důležité je také zmínit, že jsou pro školy zcela zdarma, jelikož je celý projekt financován Evropskou unií a Ministerstvem vnitra. Pokud by škola měla o workshop zájem, stačí mi zavolat na tel. 775 509 732 nebo napsat na j.gazukina@icpraha.com

Jekaterina Gazukina, koordinátorka projektu

Ilustrace hry Příšerky v hlavě:

Autor ilustrací: enigmaboy612