Adaptačně-integrační kurzy

Musím nebo nemusím, to je oč tu běží

Nejste si jisti, zda máte adaptačně-integrační kurz absolvovat ? Připravili jsme pro vás shrnutí, které vám pomůže v orientaci, komu jsou kurzy určeny a komu nejsou.

Kdo musí absolvovat adaptačně-integrační kurz:

 • občan země mimo EU/EHP a Švýcarska, který po 1. 1. 2021 obdržel povolení k dlouhodobému pobytu (záleží na účelu pobytu – výjimky z povinnosti jsou popsány v dalším odstavci “Kdo nemusí”)
 • občan země mimo EU/EHP a Švýcarska, který po 1. 1. 2021 obdržel povolení k trvalému pobytu (záleží na účelu pobytu – více podrobností zde: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx)

Kdo nemusí absolvovat adaptačně-integrační kurz

 • občan Evropské Unie
 • rodinný příslušník občana EU
 • občan třetí země s jiným typem pobytového oprávnění (bezvízový styk, víza)
 • občan třetí země, který měl před 1. 1. 2021 povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR platné k 1. 1. 2021, a to včetně fikce pobytu, a po 1. 1. 2021 dochází pouze ke změně účelu dlouhodobého pobytu nebo jeho prodloužení
 • občan třetí země, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (kódy účelů pobytu na biometrické kartě ePKP „21“, „22“, „23“ a „30“)
 • občan třetí země, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území (kód účelu pobytu „88“)
 • občan třetí země, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování (kód účelu pobytu „78“)
 • občan třetí země, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky
 • občan třetí země, který v ČR pobývá na základě karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (kódy účelů pobytu „79“)
 • občan třetí země, kterému byla udělena karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie (kód účelu pobytu „80)
 • držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál
 • občan třetí země, který byl v době nabytí právní moci povolení mladší 15 let
 • občan třetí země starší 61 let

Máte dotazy?

Náš AIK tým v ICP vám rád poradí, pokud si nejste jistí, zda byste se měli kurzu zúčastnit. Také vám můžeme pomoci s registrací na kurz.
Kontaktujte nás na čísle:
+420 253 253 984, nebo na e-mailu: aik@icpraha.com

Také nás můžete navštívit osobně u nás na Žitné 51 v šestém patře, v úředních hodinách. :)

Úřední hodiny: úterý a čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 16:00 (Žitná 51, Praha 1, 6. patro)

Těší se na vás tým AIK v ICP

Aktivita probíhá v rámci projektu AIK ICP 21 na integraci cizinců financovaného MV ČR v rámci dotačního programu Adaptačně-integrační kurzy 2021 (Rozhodnutí č. 5 /2021 IC NNO)