Důchod v České republice

Jak funguje a kdo má na něj nárok?

Ať už je pro vás otázka odchodu do starobního důchodu aktuální, nebo je zatím vzdálenou budoucností, měli byste mít přehled, jak důchod v České republice funguje a za jakých podmínek na něj máte jako cizinec nárok. Právě proto jsme pro vás sepsali tento článek.

Co je to důchod?

Důchodem je obvykle myšlen starobní důchod – dávka, kterou dostává od státu jedinec, který dosáhl zákonem stanoveného důchodového věku a splnil potřebnou dobu sociálního pojištění. Starobní důchod slouží jako náhrada mzdy v době stáří, kdy už si zasloužíme hlavně odpočívat.  Kromě starobního důchodu existuje také důchod invalidní, sirotčí a vdovský/vdovecký. 

Nárok na starobní důchod – obecné podmínky

Pro získání starobního důchodu je nutné splnit dvě podmínky:

1) Věk

V současné době mají na starobní důchod nárok lidé, kteří dosáhli věku 65 let. Zmíněný věk odchodu do důchodu se týká osob, které se narodily po roce 1965. Pro dříve narozené platí údaje v tabulce ZDE.

Do předčasného důchodu lze odejít v případě, že jedinec odpracoval minimálně 35 let. Částka, na kterou má nárok, je však nižší, než při dovršení stanoveného důchodového věku.

2) Sociální pojištění

V současné době mají na starobní důchod nárok lidé, kteří odváděli státu sociální pojištění po dobu 35 let. Systém placení sociálního pojištění se liší podle toho, zda jste zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo pracujete na dohodu.

  • Zaměstnanec – pracovní smlouva

Pokud je člověk zaměstnaný, odvádí za něj sociální pojištění zaměstnavatel – částka pojištění se automaticky strhává ze mzdy.

  • Zaměstnanec – dohoda o provedení práce (DPP) / dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

V případě DPP odvádí zaměstnavatel za zaměstnance sociální pojištění pouze v případě, že měsíční odměna je vyšší než 10 000 Kč. V případě DPČ je za zaměstnance odváděno sociální pojištění v případě, že měsíční odměna převyšuje 3500 Kč.

  • Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

V případě podnikání si sociální pojištění musí platit člověk sám formou záloh, které každý měsíc posílá na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podnikání je nutné ČSSZ nahlásit nejpozději 8. den měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo podnikání zahájeno. OSVČ musejí jednou ročně podat daňové přiznání, kde jsou porovnány jejich příjmy se zálohami na zdravotní a sociální pojištění a v případě přeplatků či nedoplatků dojde k vyrovnání.

Do uvedené doby 35 let se v České republice počítá i doba prezenčního  studia, péče o dítě do 4 let, péče o bezmocnou invalidní blízkou osobu, doba výkonu vojenské služby v ČR a doba evidence na úřadu práce. V těchto případech odvádí za osobu sociální pojištění stát.

Podmínky starobního důchodu při práci v zahraničí

Pokud jste během života pracovali ve více zemích, budete získávat tzv, dílčí důchod – z každého státu budete mít nárok na částku, která bude odpovídat délce doby pojištění v tomto státě. Vždy však záleží na tom, jak funguje důchodový systém v dané zemi (existují například země, kde systém důchodového pojištění neexistuje) a zda má Česká republika s touto zemí sjednanou bilaterální dohodu, která umožňuje započítat do důchodu odpracované roky z této země. Pokud například ruský občan odpracuje 22 let na Ukrajině, 8 let v Rusku a 10 let v ČR, bude mu 22/40 posílat Ukrajina, 8/40 Rusko a 10/40 Česká republika.

Podání žádosti o starobní důchod

O důchod je nutné zažádat na pobočce České správy sociálního zabezpečení nejpozději 4 měsíce před požadovaným odchodem do důchodu. Zažádat je možné také zpětně, a to do 5 let od uplynutí doby odchodu do důchodu.

V Praze si můžete o důchod zažádat na Pražské správě sociálního zabezpečení. Kontakty najdete ZDE. Pokud se zatím necítíte sebejistě v češtině, můžete si domluvit doprovod našeho interkulturního pracovníka, který vám může s komunikací na tomto úřadě pomoci.

K žádosti o důchod je nutné předložit doklad totožnosti a veškeré dokumenty dokládající výdělečnou činnost (pracovní smlouvy, doklady prokazující práci v cizině, potvrzení zaměstnavatele), dokumenty dokládající studium v ČR, dokumenty dokládající výchovu dětí (např. rodné listy), evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání apod. Pokud si ohledně přiložených dokumentů nejste jisti, můžete se obrátit na naše sociální pracovníky, kteří vám v rámci konzultace rádi poradí. Osobní či online schůzku si můžete sjednat telefonicky na tel.: +420 252 543 846. 

Výplata důchodu

Důchod se vyplácí jednou měsíčně, a to převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na pobočce České pošty. Preferovanou variantu si můžete sami zvolit při žádosti na České správě sociálního zabezpečení.

Výdělečná činnost při pobírání důchodu

Odchod do důchodu není povinnost, ale právo každého obyvatele České republiky. I při pobírání důchodu je však možné pracovat. V takovém případě máte několik možností:

  1. Pobírat plný důchod a k tomu pracovat. V takovém případě se vám každý rok důchod navyšuje o 0,4%.
  2. Pobírat pouze 50% důchodu a k tomu pracovat. V takovém případě se vám každý rok důchod navyšuje o 3%.
  3. Nepobírat důchod vůbec a pracovat. V takovém případě se vám každý rok důchod navyšuje o 6%.

Doplňkové penzijní spoření

Může se stát, že výše vašeho důchodu vám nebude stačit na zajištění důstojného stáří a zachování standardu, na který jste zvyklí. Doporučujeme vám proto sjednat si doplňkové penzijní spoření. Jeho velkou výhodou je, že už od částky 300 Kč měsíčně vám stát přispívá 90 Kč. Čím vyšší je částka, kterou si na spoření posíláte, tím vyšší je i státní příspěvek. V některých případech přispívá na doplňkové penzijní pojištění také zaměstnavatel. Naspořenou částku včetně státního příspěvku si můžete vybrat 5 let před dosažením důchodového věku. Pokud nastane situace, kdy si potřebujete naspořené peníze vybrat dříve, je to možné, ale přijdete o státní příspěvek. Doplňkové penzijní spoření si můžete sjednat u většiny bank.

Více informací

Pokud se o důchodu v České republice potřebujete dozvědět více informací, doporučujeme vám navštívit web www.cssz.cz nebo se objednat na naše sociální poradenství, kde vám rádi vysvětlíme veškeré podrobnosti a zaměříme se na vaši individuální situaci. Na poradenství se můžete objednat na tel.: +420 252 543 846.