Asistenční centrum v Praze je v současné době uzvařeno.
Informace o centrech v ostatních krajích naleznete ZDE.

Asistenční centrum

Pomoc pro osoby zasažené válkou na Ukrajině v centru Prahy

Hlavní město Praha provozuje Asistenční centrum pomoci Ukrajině. Uprchlíkům se v centru věnují kromě zástupců policie, Odboru azylové a migrační politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, všeobecné zdravotní pojišťovny či Červeného kříže i tlumočníci.

Jaké služby centrum nabízí?

 • zajištění registrace a povolení k pobytu
 • zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR
 • informace Úřadu práce ČR
 • psychosociální pomoc
 • dětský koutek

Tlumočení je zajištěno.

Kdo může centrum využít?

Centrum je určeno pro osoby, které se při útěku před válkou na Ukrajině ocitli na území Prahy a mají v Praze zajištěné ubytování.

Co je doporučeno mít s sebou?

 • osobní doklady,
 • platný cestovní pas, jste-li jeho držitel,
 • doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobýval/a na území Ukrajiny a Ukrajinu jste opustil/a v důsledku invaze vojsk Ruské federace (např. údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),
 • potvrzení o zajištění ubytování, pokud Vám jej nezajišťuje orgán krizového řízení (vzor potvrzení k dispozici ZDE),
 • pokud se nezletilý žadatel nedostaví osobně, doporučujeme mít pasovou fotografii.

Kde se centrum nachází?

Asistenční centrum se nově nachází na adrese Náměstí OSN č. 844/1, Praha 9 – Vysočany.

Nejbližší zastávka: Metro (žlutá linka B) – Vysočanská
Trasu od metra k Asistenčnímu centru jsme pro vás vyznačili v mapě ZDE.

Otevírací doba

 • pondělí – čtvrtek: 8.00 – 15.00
 • pátek: 8:00 – 14:00
 • sobota – neděle: zavřeno