Dáváme do toho všechno

ICP a krizový týden v souvislosti s válkou na Ukrajině

Je to něco přes týden, co jsme se dozvěděli, že na Ukrajině vypukla válka. Stejně jako snad všechny, i nás tato informace zaskočila a emocionálně velmi zasáhla. Vzhledem k tomu, že jsme organizace, která se zabývá integrací cizinců, pro nás tato zpráva znamenala skok do člunu na rozbouřeném moři. Naskočili jsme do něj bez váhání, ale také bez přípravy a potřebného vybavení. My jsme se ale drželi zuby nehty a dělali maximum, abychom to ukormidlovali. S radostí a poklonou k našemu týmu i dobrovolníkům můžeme říct, že se nám to zatím daří, ač síly občas docházejí. V tomto článku bychom vám rádi představili naše výzvy posledních dní a to, jak jsme se s nimi popasovali.

Služby na míru aktuální situaci

Ačkoliv naší běžnou cílovou skupinou jsou pouze cizinci, kteří na území České republiky mají dlouhodobý pobyt, okamžitě bylo jasné, že bude aktuálně potřeba tuto skupinu rozšířit o uprchlíky. Občanům Ukrajiny utíkajícím před válkou v současné době nabízíme služby našeho informačního centra, právní a sociální poradenství a také tlumočení při návštěvě veřejných institucí. Kromě toho jsme zprovoznili infolinku, na které naše ukrajinky a rusky mluvící interkulturní pracovnice poskytují Ukrajincům informace o tom, jak postupovat a na koho se případně obrátit.

Výzva jménem Asistenční centrum

Od chvíle, kdy Magistrát hlavního města Prahy zřídil Asistenční centrum pomoci Ukrajině v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí, jsme byli jeho podstatnou součástí. Naše interkulturní pracovnice tu v roli tlumočnic pomáhaly uprchlíkům s porozuměním při řešení administrativních záležitostí a zodpovídaly doplňující dotazy. Zanedlouho přestaly kapacity Ústřední knihovny stačit, a tak se Asistenční centrum přesunulo do Kongresového centra na Vyšehradě a my s ním. Tentokrát se ale ukázalo, že vzhledem k obrovskému množství příchozích válkou zasažených Ukrajinců či spíše Ukrajinek s dětmi, už kapacity našich interkulturních pracovnic zdaleka nebudou stačit. Naším úkolem bylo zajistit dostatek dobrovolníků. Čas nás tlačil, a tak jsme vytvořili primitivní registrační systém pro dobrovolníky v podobě Google tabulky, kam se dobrovolníci sami zapisovali na určitý čas v rámci 6 hodinových směn. Obávali jsme se, že se nám služby nepodaří v požadovaném čase zaplnit, ale stal se pravý opak – zájemců bylo více, než volných políček! Každý den nám tak pomáhalo 90 – 120 dobrovolníků. Ve všudypřítomném chaosu jsme se snažili udržet alespoň minimální systém a přestože naši zaměstnanci, kteří zde měli dobrovolníky na starosti, už chvílemi padali vyčerpáním, zvládli jsme to!

Informační centrum jako ostrov odpočinku

V souvislosti s nastalou situací jsme rozšířili otevírací hodiny našeho informačního centra v Žitné 51, kde mohou uprchlíci osobně získat základní informace, bezplatně využít počítač s přístupem k internetu nebo si jen na chvíli odpočinout. Informační centrum jsme proto vybavili drobným občerstvením a více místy k sezení.

Nekonečná vlákna dotazů

Aktuální situace se zcela logicky pojí s enormním množstvím dotazů, které nám příchozí uprchlíci, jejich místní příbuzní, ale i potenciální dobrovolníci kladou. Otázky se týkají například registrace k pobytu, ubytování, hledání práce, hledání škol, sociální podpory, kurzů českého jazyka nebo zmíněného dobrovolnictví. Téměř celý náš tým tak denně reaguje na desítky e-mailů a zpráv, které se snažíme zodpovídat co nejkomplexněji a nejrychleji.

Schůzky, schůzky, schůzky

Uplynulý týden pro nás samozřejmě znamenal také nesčetně schůzek, ať už  v rámci našeho týmu, s Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem vnitra ČR, nebo Konsorciem nevládních organizací pracujcích s migranty. Situace si vyžaduje vysokou míru koordinace všech zapojených aktérů, což lze zajistit pouze intenzivní komunikací.


Poděkování

Tímto bychom chtěli poděkovat celému našemu týmu za skvěle odvedenou práci, loajalitu a ochotu věnovat práci více než 8 hodin denně ve chvílích, kdy je to opravdu potřeba. Bez zaváhání můžeme říct, že náš tým má nejen úžasné schopnosti, ale i dobré a velké srdce. Srdce, které bije pro dobro, a toho si vážíme ze všeho nejvíc! 

Obrovský dík patří také dobrovolníkům, kteří se bez nároku na odměnu rozhodli pomáhat uprchlíkům v Asistenčním centru a svým rychlým zaplněním směn (včetně těch nočních) předvedli, co je to solidarita. Převážně se jednalo o rusky a ukrajinsky mluvící cizince, kteří tak mimo jiné ukázali, že integraci zvládají na jedničku. Právě občanskou participaci totiž považujeme za  jeden z důležitých pilířů integrace. Všem mnohokrát děkujeme!

Nutno doplnit, že mezi členy našeho týmu i mezi dobrovolníky jsou lidé, kteří sami zažívají velmi náročné období, protože jejich příbuzní aktuálně pobývají na Ukrajině či v dalších zemích, kterých se válka dotýká. Velmi si vážíme, že i přes tento obrovský psychický nápor dávají do své práce maximum. Přejeme mnoho sil ❤️