Adaptačně-integrační kurzy

Registrace spuštěna: přihlaste se ještě dnes!Víte, že od roku 2021 máte jako cizinec novou povinnost absolvovat Adaptačně-integrační kurz (AIK)? Pokud se vás tato povinnost týká, máme pro vás dobrou zprávu – kurzy startují 21. června 2021 a vy se už dnes můžete zaregistrovat! :-)

Pro koho platí povinnost splnit kurz?

Kurz musíte absolvovat, pokud:

  • jste občanem země mimo EU/EHP a Švýcarska
  • Vaše pobytové oprávnění nabylo právní moci po 1. lednu 2021.
  • Váš typ pobytového oprávnění je uveden v seznamu Ministerstva vnitra. Seznam pobytových oprávnění s povinností absolvovat kurz, včetně všech výjimek, najdete ZDE.

POZOR: Pokud kurz neabsolvujete do jednoho roku ode dne, kdy vaše pobytové oprávnění nabylo právní moci, vystavujete se riziku pokuty až do výše 10 000 Kč.

Jak se přihlásit?

Rozpis kurzů najdete na registračním portálu https://frs.gov.cz/.

Adaptačně-integrační kurz můžete absolvovat v jednom z 9 jazyků: angličtina, arabština, francouzština, mongolština, ruština, srbština, španělština, ukrajinština a vietnamština.

V červnu vypisujeme kurzy v angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Kurzy v ostatních jazycích vypíšeme od července.

Už se na vás, první účastníky kurzů, po několika měsících intenzivních příprav moc těšíme!


Vaše ICP