Žijeme na čtyřce společně

V rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně“ realizovala pobočka ICP Praha 4 za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 4 dílčí projekt s názvem „Češtinou k integraci“. Jednalo se o uspořádání 3 kurzů čj pro migranty žijící na území MČ Praha 4 v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Kurzy byly pro účastníky zdarma, nicméně byla požadována vratnou motivační záloha ve výši 500 Kč. Kurzy byly realizovány od září do prosince 2015 a probíhaly 2 krát týdně v podvečerních hodinách v prostorách 2 základních škol na Praze 4, na ZŠ Poláčkova a ZŠ Bítovská. Cílem těchto kurzů českého jazyka bylo připravit jejich účastníky na komunikaci v českém jazyce, a usnadnit tak jejich život v Praze.

Doba trvání:

1. 5. 2015–31. 12. 2015

Realizace:

MČ Praha 4, Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 4