Projekt Integrační centrum Praha V

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).

Projekt Integrační centrum Praha V, reg.č. AMIF/1/02, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu.

Roční projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-IV. Cizincům z třetích zemí nabízíme:

  • právní a sociální poradenství,
  • kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace a adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“,
  • pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority),
  • bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory).

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno:

  • naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli),
  • integrace a podpora neziskového sektoru,
  • terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ),
  • vzdělávání odborníků, vzdělávání žáků v MŠ a studentů na SŠ,
  • informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu),
  • monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu).

Doba trvání:

1. 7. 2015–30. 6. 2016

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.

Financování:

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)