Projekt Integrační centrum Praha IV

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost.

Tříměsíční projekt přímo navazuje na již realizované projekty projekt ICP. Cizincům z třetích zemí nabízíme:

  • právní a sociální poradenství
  • kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace
  • pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
  • bezplatné využití nabídky Komunitního a informačního centra (internet, knihovna, volné prostory)

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno:

  • naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli integrace a podpora neziskového sektoru)
  • terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
  • informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
  • monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu)

Doba trvání:

1. 4. 2015–30. 6. 2015

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.

Financování:

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Magistrát hlavního města Praha