Využití kvalifikace imigrantů

Integrační centrum Praha o.p.s. se zapojilo do projektu pod názvem „Využití kvalifikace imigrantů“, který realizovalo občanské sdružení Multikulturní centrum Praha. Cílem tohoto projektu bylo posílit zapojení migrantů na českém pracovním trhu a umožnit jim využít jejich kvalifikace a schopnosti způsobem, který by odpovídal jak jejich potřebám, tak potřebám české ekonomiky. V jeho rámci byl připravován vznik metodiky pro pracovní poradenství, výzkum zabývající se postavením cizinců na trhu práce, webový portál mapující legislativu a praxi v oblasti nostrifikace zahraničních diplomů. Projekt čerpá z praxe a zkušeností zahraničních partnerů z Rakouska, Německa a Itálie.

Doba trvání:

12. 2012–11. 2014

Realizace:

Multikulturní centrum Praha