Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst – Na práci v ČR

Integrační centrum Praha o.p.s. se zapojilo do projektu Multikulturního centra Praha, o.s. jehož cílem je posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce ČR.

Těžiště projektu spočívá ve vzdělávání úředníků české místní samosprávy a státní správy a jejich mobilizaci vzhledem k neuspokojivé situaci pracovních migrantů v ČR. V rámci projektu byl uspořádán integrační workshop, kde došlo k vývoji a přenosu již existujících nástrojů integrace cizinců na trhu práce ČR prostřednictvím sdílení know-how s odborníky z německé organizace Bertelsmannstiftung. Hlavním výstupem projektu je šablona integračního manuálu, která bude představena a distribuována českým městům jako unikátní nástroj integrace cizinců na lokální úrovni.

V rámci projektu se zaměstnanci ICP účastnili několika zahraničních návštěv významných měst EU (např. Berlín, Brusel).

Doba trvání:

5. 2012–4. 2015

Realizace:

Multikulturní centrum Praha o.p.s.