Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem

Integrační centrum Praha o.p.s. bylo členem tematické sítě dvouletého projektu, s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“, který v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost zahájila InBáze, o.s. Cílem projektu bylo etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v ČR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Hlavním zaměřením projektu – formování profese sociokulturních mediátorů – byl založení a rozvoj tematické sítě tvořené zahraničním partnerem z Portugalska ACIDI, I.P. (Alto Comissariado para a Imigraçio e Diálogo Intercultural – Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), českými nevládními organizacemi pracujícími s migranty, Asociací mediátorů, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí – oddělením zahraniční zaměstnanosti a CARITAS Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Doba trvání:

12. 2012–12. 2014

Realizace:

InBáze, o.s.