Vaše nejčastější otázky a odpovědi na ně


1. Chci studovat češtinu. Kdy začínají kurzy?

Standardní kurzy češtiny pro dospělé se v ICP otevírají dvakrát ročně, kurzy k přípravě ke zkoušce k trvalému pobytu, konverzační kurzy a e-learningové kurzy také dvakrát ročně. Konkrétní termíny zápisu na jednotlivé kurzy zveřejňujeme v dostatečném předstihu po rozkliku “Více info + Registrace” u příslušného kurzu.

2. Vadí, když neznám svoji úroveň?

Nevadí! K vyhodnocení Vaší úrovně slouží online rozřazovací test, který můžete vyplnit během 1. fáze zápisu. Na základě výsledku tohoto testu systém vyhodnotí Vaši úroveň češtiny jako A1 nebo A2. Pokud jste úplný začátečník, můžete test přeskočit.

Pozor: Pokud za Vás test vyplní někdo jiný, nepodaří se nám identifikovat Vaši úroveň a zapsat Vás do vhodného kurzu. Test proto vyplňujte sami za sebe, ať předejdeme nepříjemným situacím. Děkujeme.

3. Je možné se hlásit dopředu a místo v kurzu si nějak pojistit?

Bohužel ne. Zápis do kurzů probíhá dvakrát ročně ve stanovených termínech. Mimo tyto termíny není možné se do kurzů zapsat. Veškeré informace o aktuálním zápisu zveřejňujeme na našem webu. Co se týká informací o registraci do kurzů, důvěřujte, prosím, výhradně oficiálním kanálům ICP, nikoliv soukromým osobám prezentujícím se na internetu (mimo oficiální sítě ICP).

4. Mohu si kurz vyměnit nebo změnit?

Během registračního týdne můžete výběr kurzu libovolně měnit podle nabídky v registračním systému. Po ukončení registračního týdne a zahájení kurzu už není možné kurz změnit. Dobře si rozmyslete, zda se můžete opravdu účastnit kurzu, na který se hlásíte (vyhovují vám dny, čas i formát kurzu).

5. Co mám dělat, když se mi žádný z nabízených kurzů nehodí?

To je nám velmi líto, ale nemáme pro Vás žádný vhodný kurz. Nejsme však v Praze jediná organizace, která výuku češtiny nabízí. Doporučujeme Vám proto obrátit se např. na některou z následujících organizací: 

CIC – Centrum pro integraci cizinců

META 

InBáze

Poradna pro integraci

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

6. Proč říkáte, že jsou kurzy zdarma, když musím platit 2000 korun?

Částka, kterou platíte, není kurzovné, ale pouze VRATNÁ motivační záloha. Tato záloha se vrací, pokud student absolvuje alespoň 70 % lekcí a úspěšně napíše závěrečný test také minimálně na 70%.
Snažíme se takto zajistit, aby kurz navštěvovali jen studenti s vážným zájmem o výuku.

7. Píšete, že nemůžete poskytovat služby všem. Jak zjistím, že spadám do vaší cílové skupiny a mohu tedy kurzy navštěvovat?

Naše služby jsou financované ze zdrojů EU. Ta určuje pravidla, která musíme dodržovat. Součástí těchto pravidel je cílová skupina: cizinci ze zemí mimo EU, kteří mají v ČR legální povolení k pobytu delší než 90 dnů (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, přechodný pobyt, trvalý pobyt, dočasná ochrana) nebo jim byla na území ČR udělená mezinárodní ochrana (azyl nebo doplňková ochrana).

8. Co mám dělat, pokud se do kurzu nedostanu?

Pokud Vás systém nevylosoval jako účastníka ani jako náhradníka, je nám líto, ale v takovém případě pro Vás nemůžeme nic udělat. Nezoufejte, můžete se zúčastnit zápisu v příštím semestru. Zkuste také oslovit i jiné organizace nabízející kurzy češtiny.

Mějte prosím na paměti, že o kurzy ČJ v ICP mají při každém zápisu zájem stovky studentů. 

Děláme maximum pro to, aby kurzy mohlo navštěvovat co nejvíce z Vás a aby kvalita našich kurzů byla i nadále vysoká.

9. Kde kurzy probíhají?

Většina kurzů probíhá v učebnách Integračního centra Praha na adrese Žitná 51 51, 110 00 Praha 1.

10. Co to znamená, když se mi ukazuje, že jsem náhradník? Co mám dělat?

Pokud Vás systém vylosoval jako náhradníka, stále máte šanci se dostat do kurzu. Náhradníky oslovujeme v případě, že se v kurzu uvolní místo, nejpozději však do třetí lekce daného kurzu.

11. Co mám dělat, pokud zapomenu heslo ke svému účtu v registračním systému?

Heslo lze snadno obnovit. Nové heslo obdržíte e-mailem. Po kliknutí na tlačítko “obnova hesla”. Své přihlašovací údaje si však zapamatujte, protože v systému můžete vidět organizační informace ke svému kurzu a pokyny k uhrazení motivační zálohy. Prosíme Vás, nezakládejte si v registračním systému více účtů, vaše šance na vylosování se nezvýší a všechny duplicitní účty budou smazány!

12. Je možné se zapsat na navazující kurz?

Můžete se zapsat na kurz navazující úrovně, ale musíte znovu
projít všemi kroky registrace včetně losování. Není ovšem možné absolvovat kurz
stejné úrovně více než jednou.


Pokud jste si pečlivě přečetl/-la náš web a nenašel/-la na něm odpověď na své otázky, můžete kontaktovat vzdělávací pracovnici z týmu kurzů českého jazyka na emailové adrese
cestina@icpraha.com