fbpx

Vaše nejčastější otázky a odpovědi na ně


1. Chci studovat češtinu. Kdy začínají kurzy?

Kurzy českého jazyka v ICP se otevírají 2 krát ročně – v únoru a v září.

2. Jaké úrovně otevíráte? Jaké učebnice používáte?

Nabízíme kurzy těchto úrovní: začátečníci (A1) a mírně pokročilí (A2). Naši vyučující používají učebnice Čeština Express 1, 2, 3 a Česky krok za krokem 1 (A1-A2).

3. Kdy se mohu zaregistrovat na kurzy češtiny?

Během ledna a srpna probíhá první fáze registrace na kurzy českého jazyka pro začátečníky (A1) a mírně pokročilé (A2).

4. Vadí, když neznám svoji úroveň?

Nevadí! K vyhodnocení Vaší úrovně slouží online rozřazovací test, který můžete vyplnit během 1. fáze registrace. Na základě výsledku tohoto testu systém vyhodnotí Vaši úroveň češtiny jako A1 nebo A2. Pokud jste úplný začátečník, můžete test přeskočit. Pokud je Vaše úroveň vyšší než A2, systém Vám žádný kurz nenabídne.

Pozor: Pokud za Vás test vyplní někdo jiný, nepodaří se nám identifikovat Vaši úroveň a zapsat Vás do vhodného kurzu. Test proto vyplňujte sami za sebe, ať předejdeme nepříjemným situacím. Děkujeme.

5. Jak často kurzy probíhají a v jakém rozsahu?

Kurzy začínají vždy v únoru a v září a trvají zhruba 4 až 5 měsíců. Rozsah kurzu je 100 vyučovacích hodin. Jedna lekce trvá obvykle tři vyučovací hodiny, tedy dvě a čtvrt hodiny. Lekce probíhají dvakrát týdně.

6. Jaké jsou fáze registrace?

Registrace probíhá ve třech krocích:

  1. Vyplníte své osobní a kontaktní údaje, následně projdete online testem, který prověří Vaši znalost českého jazyka. (Začít se registrovat je možné v lednu a v srpnu.)
  2. Zapíšete se online do příslušného kurzu.  Mějte na paměti, že místa jsou rychle obsazená! Pokud si chcete zajistit místo v kurzu, musíte být u počítače přesně ve stanovený den a hodinu (nebo ještě lépe o několik minut dříve), které s dostatečným předstihem zveřejňujeme v sekci kurzů.
  3. Zaplatíte vratnou motivační zálohu 2000 Kč. Na povinnou první lekci Vašeho kurzu přinesete Vaše doklady.

7. Je možné se hlásit dopředu a místo v kurzu si nějak pojistit?

Bohužel ne. Registraci spouštíme v srpnu a v lednu v určitý den, který zveřejňujeme včas na našem webu v sekci Kurzy českého jazyka. Tím zajišťujeme, že mají všichni zájemci o kurzy rovné podmínky. Co se týká informací o registraci do kurzů, důvěřujte, prosím, výhradně oficiálním kanálům ICP, nikoliv soukromým osobám prezentujícím se na internetu (mimo oficiální sítě ICP).

8. Jaký je link na registraci a online test?

Registrace do kurzu probíhá na našem webu.

9. Mohu si kurz vyměnit nebo změnit?

Je nám líto. Po registraci do určitého kurzu jeho změna není možná. Proto doporučujeme dobře si rozmyslet, zda opravdu o kurz stojíte a jestli do něj budete moci docházet.

10. Co mám dělat, když se mi žádný z nabízených kurzů nehodí?

To je nám velmi líto, ale nemáme pro Vás žádný vhodný kurz. Nejsme však v Praze jediná organizace, která výuku češtiny nabízí. Doporučujeme Vám proto obrátit se např. na některou z následujících organizací: 

CIC – Centrum pro integraci cizinců

META 

InBáze

Poradna pro integraci

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

11. Co si mám přinést na první lekci?

Potřebujeme zkontrolovat, že jste skutečně cílovou skupinou, pro niž jsou naše služby určené. Nezapomeňte si proto s sebou vzít svůj průkaz k povolení o pobytu nebo pas.

Přesný čas a datum první lekce uvidíte v registračním systému okamžitě po úspěšném zapsání do kurzu. Dále uvidíte instrukce, jak uhradit motivační zálohu ve výši 2 000 Kč převodem na účet. Platba v hotovosti na místě v den konání kurzu není možná.

12. Proč říkáte, že jsou kurzy zdarma, když musím platit 2000 korun?

Částka, kterou platíte, není kurzovné, ale pouze VRATNÁ motivační záloha. Tato záloha se vrací, pokud student absolvuje alespoň 70 % lekcí.
Snažíme se takto zajistit, aby kurz navštěvovali jen studenti s vážným zájmem o výuku.

13. Píšete, že nemůžete poskytovat služby všem. Jak zjistím, že spadám do vaší cílové skupiny a mohu tedy kurzy navštěvovat?

Naše služby jsou financované ze zdrojů EU. Ta určuje pravidla, která musíme dodržovat. Součástí těchto pravidel je cílová skupina: cizinci ze zemí mimo EU, kteří mají v ČR legální povolení k pobytu delší než 90 dnů (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, přechodný pobyt, trvalý pobyt) nebo jim byla na území ČR udělená mezinárodní ochrana (azyl nebo doplňková ochrana).

14. Co mám dělat, pokud se do kurzu nedostanu?

Budťe trpěliví! Můžete se zapsat na čekací listinu našich kurzů. Jestli Vám některý z nabízených kurzů vyhovuje, klikněte na tlačítko „zapsat jako náhradník“ a my budeme vědět, že Vás máme oslovit, když se v tomto kurzu uvolní místo. Kontaktovat Vás budeme nejpozději do konce prvního měsíce běhu kurzu.

Mějte však i plán B. Zkuste oslovit i jiné organizace nabízející kurzy ČJ.

Mějte na paměti, že o kurzy ČJ v ICP mají při každé registraci zájem stovky studentů. Děláme maximum pro to, aby kurzy mohlo navštěvovat co nejvíce z Vás a aby kvalita našich kurzů byla i nadále vysoká.

15. Kde kurzy probíhají?

Většina kurzů probíhá v učebnách Integračního centra Praha na adrese Žitná 51 51, 110 00 Praha 1.

16. Co to znamená, když se mi ukazuje, že jsem náhradník? Co mám dělat?

V tuto chvíli není volné místo v kurzu, do kterého jste se chtěl/a zapsat. Vedeme Vás však v patrnosti a pokud se nějaké místo uvolní, sami se Vám ozveme přes zadaný kontaktní telefon nebo e-mail.

17. Co mám dělat, pokud zapomenu ke svému účtu v registračním systému?

Heslo lze snadno obnovit. Nové heslo obdržíte e-mailem. Po kliknutí na tlačítko “obnova hesla”. Své přihlašovací údaje si však zapamatujte, protože v systému můžete vidět organizační informace ke svému kurzu a pokyny k uhrazení motivační zálohy.

18. Je možné se zapsat na navazující kurz?

Ano, pokud jste u nás zapsaný/á na úrovni nižší než je A2 a splňujete následující požadavky:

  1. odchodil/a jste alespoň 70 % lekcí svého kurzu
  2. úspěšně jste složil/a závěrečný test.

19. Je možné se zapsat na navazující kurz?

Pokud jste si pečlivě přečetl/-la náš web a nenašel/-la na něm odpověď na své otázky, můžete napsat koordinátorkám kurzů – Jana Januševičová: kurzy@icpraha.com; Lenka Jagošová: edu@icpraha.com.