Spolupráce na poli integrace

Novinky v síťování

Novinky v síťování

Během posledního půl roku se nám v oblasti síťování, které patří mezi hlavní aktivity ICP, podařilo dosáhnout velkého pokroku. Zásadní vliv na to měl vznik pozice specialistky integrace na městských částech. Podařilo se nám díky tomu prohloubit spolupráci s městskými částmi a dalšími institucemi, kde již spolupráce fungovala v minulosti a povedlo se nám navázat spolupráce nové. Kromě toho jsme vytvořili několik nových informačních materiálů pro odbornou veřejnost.

Specialistka integrace na městských částech

S novým projektem AMIF/20/06 vznikla v ICP nová pozice “specialistka integrace na městských částech”. Jak již název napovídá, pozice spočívá zejména v zajišťování spolupráce s městskými částmi. Ve skutečnosti ale agenda specialistky integrace na MČ zahrnuje mnohem více aktivit – propojování všech aktérů integrace na území Prahy, předává know-how a příkladů dobré praxe, provádění monitoringu situace v havním městě či vytváření strategických materiálů pro odbornou veřejnost. Díky obsáhlosti a různorodosti pracovní náplně proto specialistce říkáme povětšinou kratším a více odpovídajícím názvem „síťařka“.

Monitoring a navázování spolupráce

Sledování vývoje počtu cizinců v jednotlivých městských částech Prahy je výchozím a velice zásadním krokem pro zavádění nových postupů a nástrojů pro podporu jejich integrace. V rámci aktuálního monitoringu jsme zjistili, že existují okrajové městské části, které jsou navzdory vysokému poměru cizinců (20-30%, v MČ Praha – Nebušice dokonce 48%) doposud minimálně zmapovány. Síťařka proto oslovila starosty těchto městských částí a po osobních schůzkách, kterých se účastnil i manažer projektu AMIF,  došlo k navázání spolupráce s městskými částmi Praha Nebušice, Řeporyje, Zličín, Suchdol, Kunratice a Dolní Měcholupy. V současné době je tak specialistka integrace na MČ v pravidelném kontaktu s městskými částmi Praha 3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,17,18 a 22.

Tvorba strategických materiálů

Jednou z dalších činností specialistky integrace na MČ je tvorba strategických a pomocných materiálů pro odbornou veřejnost. Hned v prvním čtvrtletí svého působení vytvořila Informační brožuru pro odbornou veřejnost, která obsahuje Desatero pro komunikaci s cizincem. Brožura by měla napomoci úředníkům a zaměstnancům jiných institucí při kontaktu s cizincem, který neovládá český jazyk, nebo jej ovládá pouze minimálně.

Kromě toho vznikla také prezentace “Jak může městská část napomoci k integraci cizinců”, která by měla pomoci zástupcům městských částí v orientaci v aktivitách, na které mohou využívat dotace Ministerstva vnitra a Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců.

Prostor pro setkávání aktérů integrace cizinců

Integrační centrum Praha se jako realizátor, iniciátor a koordinátor integračních opatření v rámci hl. m. Prahy snaží vytvářet prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců na lokální úrovni. K tomu slouží Regionální poradní platforma (RPP), která poskytuje prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, prezentaci zajímavých projektů a odborných výzkumů.

Kromě Regionální poradní platformy se síťařka pravidelně účastní  platformy městských částí, navštěvuje komunitní setkání a pracovní skupiny. Díky těmto síťovacím příležitostem si mohou jednotliví aktéři integrace cizinců předat potřebnou dobrou praxi, novinky apod. a zároveň mapovat situaci na území své městské části.