Společná adresa – Praha 13

ICP spolupracuje s městskou částí Praha 13 v rámci projektu obcí „Společná adresa – Praha 13“ organizací tří dílčích projektů. V červnu proběhla kulturní akce „Nejsme si cizí…“ která byla koncipována jako zábavné odpoledne s hudebním doprovodem, doplněným několika workshopy pro rodiny s dětmi a kuchařským ethno-cateringem. V měsících květnu a červnu proběhly „Workshopy pro předškoláky MŠ“. Workshopy byly koncipovány jako jednorázová návštěva v MŠ, smyslem workshopů bylo děti podpořit při přijímáni rozmanitosti okolního světa – rozvíjet u dětí empatii a respekt k sociokulturním odlišnostem migrantů. V září a prosinci proběhl dílčí projekt „Kurzy SKO“ zaměřený na rodiče dětí migrantů. Jednalo se o tři kurzy SKO, seznamující rodiče se vzdělávacím systémem v ČR, každodenním fungováním českých škol, s možnostmi volnočasových aktivit na území MČ Prahy 13. Realizujeme též workshop pro rodiče dětí, nastupujících do školy.

Doba trvání:

4. 2016 – 12. 2016

Realizace:

MČ Praha 13, Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 13