Praha metropole všech

Projekt je zaměřen na podporu osamostatnění a orientace cizinců a cizinek v české společnosti. Apel je kladen na samostatné fungování cizinců a cizinek v běžném životě. V rámci projektu jsou realizovány kurzy českého jazyka pro středně pokročilé a pokročilé, na které navazují moduly sociokulturní orientace ve vztahu k českým úřadům a institucím.

Dále v rámci projektu proběhne informační kampaň zaměřená na českou veřejnost s cílem prezentace realizace Koncepce integrace cizinců na úrovni integračních center v Praze a zviditelnění příkladů dobré praxe.

Cílovou skupinou jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ), kteří pobývají legálně na území hlavního města Prahy, a česká odborná i laická veřejnost.

Doba trvání:

1.5. 2016 – 31.12. 2016

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor Azylové migrační a integrační politiky