Integrace cizinců na MČ Praha 14 – 2016

Na Praze 14 se ICP účastní projektu obcí „Integrace cizinců na MČ Praha 14 – 2016“ s dílčím projektem č. 2 „Praha 14 pro všechny.“ Tento projekt je realizován od května 2016 do listopadu 2016. Byly uspořádány dva semináře sociokulturní orientace (Pobyt na území ČR a Daně a daňové přiznání). Kromě toho byly uspořádány dva kurz českého jazyka. Jeden pro děti od 5 do 7 let, který je koncipován jako přípravný kurz pro vstup do ZŠ a jeden kurz českého jazyka pro dospělé, jenž je určen začátečníkům.

Doba trvání:

4. 2016–31. 12. 2016

Realizace:

MČ Praha 14, Integrační centrum Praha o.p.s., vybrané základní školy a neziskové organizace (viz web)

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 7