Společná adresa – Praha 13

Dílčí projekt projektu obcí č. 14 má za cíl uskutečnění interkulturních konverzačních setkání především pro rusky mluvící obyvatele městské části Praha 13. Účelem setkání je zvyšení úrovně českého jazyka, zjednodušení komunikace s majoritou a fungování v majoritní společnosti, přibližení českých reálií a ve výsledku usnadnění úspěšné integrace cizinců. Hodinu a půl dlouhá interkulturní setkání se konají jednou týdně v prostoru pobočky Městské knihovny v Praze, nacházející se v OC Lužiny.

Doba trvání:

4. 2018–12. 2018

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, Městská část Praha 13