Praha 14 pro všechny II

Projekt Praha 14 pro všechny 2 je dílčím projektem v rámci projektu “Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2018” (13/2018/IC OBCE), navazuje na zkušenosti z předchozích let a jeho cílem je podpora integrace cizinců přímo v městské části Praha 14. V jeho rámci jsou pořádány semináře sociokulturní orientace pro cizince ze třetích zemí, jejichž cílem je seznámit je s podmínkami života v ČR a fungováním českých institucí a jazykový kurz pro začátečníky. Všechny aktivity jsou účastníkům poskytovány zdarma.

Doba trvání:

1.1.2018 – 31.12.2018

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy