Interkulturní pracovníci – služby ve veřejných institucích II

Jedná se o pokračování projektu Interkulturní pracovníci – služby ve veřejných institucích, které ICP realizovalo ve spolupráci s MHMP v roce 2017. Hlavní aktivitou projektu MHMP je DOT/66/05/001688/2018 je nadále poskytování asistenčních služeb (tlumočení, doprovody, překlady) interkulturních pracovníků migrantům v rámci jejich návštěv ve veřejných institucích na celém území hl. m. Prahy (úřady městských části, úřady práce, školy, lékaři apod.). Asistenční služby jsou poskytované jako podpora úsilí samotných migrantů se v České republice integrovat, spolu s jinými službami ICP (např. kurzy českého jazyka nebo sociokulturní orientace, interkulturní setkání). Cílem projektu je osamostatnění a soběstačnost migrantů.

Doba trvání:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy