Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015

Pod názvem „Praha 14 pro všechny“ realizuje zdejší pobočka ICP v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015“ několik aktivit zaměřených na místní komunitu. Jedná se o kurz českého jazyka pro mladší děti, který proběhne na konci srpna a jeho cílem je usnadnit dětem – cizincům nástup do školy. Na říjen je pak plánovaná multikulturní akce pro rodiče s dětmi. V rámci projektu proběhne rovněž na podzim série tří na sebe volně navazujících seminářů s tématikou z oblasti uplatnění na trhu práce.

Doba trvání:

1. 4. 2015–31. 12. 2015

Realizace:

MČ Praha 14, Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 14