Projekt Integrační centrum Praha II

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost.

Projekt Integrační centrum Praha II. přímo navazoval na realizovaný projekt ICP I. v rámci snahy o zachování kontinuity činnosti. Projekt byl realizován s přímou podporou MHMP. ICP prostřednictvím Komunitního a informačního centra a čtyř poboček na spolupracujících městských částech Prahy nabízelo spolu s partnerskými organizacemi cizincům ze zemí mimo EU následující:

  • právní a sociální poradenství a poradenství pro celé rodiny
  • kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace, včetně nezletilých
  • pořádání komunitních a kulturních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
  • využití Komunitního a informačního centra (bezplatný přístup k informacím, podpora rozvoje občanské společnosti a aktivizace CTZ)

Dále bylo v rámci projektu realizováno:

  • příprava Doporučení pro Koncepci hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace a podpora neziskového sektoru)
  • terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
  • informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
  • monitoring situace CTZ v Praze (dotazníkové šetření, informace z terénu)

Doba trvání:

1. 4. 2013–31. 3. 2014

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.

Financování:

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Magistrát hlavního města Praha