Občanská participace mladých migrantů – projekt ACCESS

Cílem projektu ACCESS je umožnit migrantské mládeži stát se občansky aktivní na místní, národní a evropské (EU) úrovni. Projekt ACCESS poskytuje konkrétní rady a nástroje tvůrcům politiky, aby začlenili myšlenky a nápady mladých lidí již do rozhodovacího procesu. ICP je partnerem projektu, podílelo se na plánování projektových aktivit, jejich realizaci a následném vyhodnocení. Název ACCESS je zkratkou pro „Active Citizenship: Enhancing Political Participation of Migrant Youth“ , tedy Aktivní občanství: zvýšení politické participace migrantské mládeže. Do aktivit projektu bylo zapojeno více než 25 mladých migrantů.

V rámci projektu probíhala pravidelná setkání mládeže, na kterých pracovala skupina na různých tématech, týkajících se života v Praze. Kromě toho byl proveden podrobný výzkum metodou „peer review“, v rámci kterého byla hodnocena MČ Praha 14 a její politika podpory mládeže a migrantů. Stav byl hodnocen na základě analýzy a hloubkových rozhovorů se zástupci různých institucí (ICP a jiných NNO, MHMP, MV ČR, MČ Praha 14) a se samotnými mladými migranty. Analýza situace v Praze, resp. Praze 14 bude prezentována na závěrečném semináři projektu ACCESS, který proběhne dne 13. května 2015 v Bruselu. Závěry a finální zpráva z projektu budou dostupné na webové stránce ICP.

Doba trvání:

1. 12. 2013–31. 5. 2015

Realizace:

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Helsinkách (kompletní seznam partnerských organizací včetně Integračního centra Praha o.p.s. je dostupný na webových stránkách projektu)

Financování:

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), Evropská komise (EIF), partneři projektu ve Finsku, Španělsku a ČR