Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024.

Byl vyhlášen dotační program HMP: Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je stanovena od 30. 10. do 10. 11. 2023 včetně. Podmínky i formulář žádosti včetně dalších dokumentů (šablony pro povinné přílohy apod.) naleznete na tomto odkazu.

Pro žadatele o dotaci v programu podpory integrace cizinců i v programu podpory oblasti národnostních menšin, který byl rovněž vyhlášen, uspořádáme informační seminář, který se koná 16. 10. 2023 od 16h ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1 (2. patro, místnost č. 201).