Metropole všech III

Projekt MV č. 19/2018 IC NNO a MHMP č. DOT/66/05/001871/2018 je zaměřen na aktivizaci cizinců, ať už jednotlivců nebo skupin, žijících v Praze a jejich bližší prezentaci české majoritě. Projekt je realizován prostřednictvím dvou klíčových aktivit: „Mini projekty“ a „Salad bowl of Prague“. Aktivita „Mini projekty“ spočívá zejména v poskytnutí finanční podpory integračních akcí organizovaných aktivními jednotlivci, neformálními skupinami, spolky nebo organizacemi zastupujícími různé komunity cizinců v Praze. S realizovanými mini projekty je možné se seznámit na microsite www.vasenapady.icpraha.com. V rámci aktivity „Salad bowl of Prague“ je připravována série interaktivních exkurzí po migrantských místech, která nabídne přímé setkání zástupců majority s integrovaným cizincem (jednotlivcem či skupinou). Procházky nabízejí rovněž pohled do historie pražské migrace, cizinci v jejím rámci seznamují veřejnost se společnou minulostí. Na microsite www.saladbowlofprague.cz je postupně doplňovaná interaktivní mapa, která bude seznamovat veřejnost se zajímavými místy spojenými s pražskými migranty. Celá aktivita tedy nesměřuje jen k posilování harmonického soužití, ale také k prolamování vzájemného ostychu, bariér a stereotypů.

Doba trvání:

1. 3.2018 – 31. 12. 2018

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy