Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7 v roce 2018

V rámci projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7 v roce 2018 jsou realizovány dva dílčí podprojekty – podprojekt č. 2 spočívající v přípravě žáků cizinců na nástup do školy a podprojekt číslo 4 spočívající v organizaci seminářů sociokulturní orientace formou odborných přednášek na kulturně-historická témata spojená s reáliemi ČR či prakticky zaměřených workshopů. Cílovou skupinou jsou cizinci ze třetích zemí s legálním pobytem delším než 90 dní. Cílem projektů je podpora začlenění CTZ do fungování české společnosti a podpora vybudování kladného vztahu obyvatel městské části Praha 7 s její místní správou.   

Doba trvání:

05/2018 – 12/2018

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Městská část Praha 7